Konkursy dla NGO

09 stycznia 2019 Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2019 roku zakresie: a) kultury fizycznej, b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom

05 grudnia 2018 Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2019 roku zakresie: a) kultury fizycznej, b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

27 lipca 2018 Ruszył konkurs mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018

Ruszył konkurs mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018

Wiecej informacji na stronie PISOP.ORG.PL

30 kwietnia 2018 Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

28 kwietnia 2018 Przed nimi czas społecznych działań

Przed nimi czas społecznych działań

Tegoroczny „Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara”, organizowany w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, zakończył się sporym sukcesem dla przedstawicieli gminy Krobia.

28 kwietnia 2018 Rusza tegoroczny PGS

Rusza tegoroczny PGS

Stowarzyszenie "Dziecko" ogłasza Konkurs Grantowy PGS - Program Grantów Społecznych. Celem konkursu jest wsparcie projektów, integrujących lokalną społeczność.

28 kwietnia 2018 Rusza konkurs grantowy

Rusza konkurs grantowy "Działaj Lokalnie"

Stowarzyszenie "Dziecko" ogłasza Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie X” 2018.Termin składania wniosków upływa 20 maja 2018 r. Pula grantów wyniesie minimum 55.000 zł.

13 kwietnia 2018 Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,

20 czerwca 2016 Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wsp

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wsp

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2016 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w uchwale nr X/71/2015 Rady Miejskiej

09 kwietnia 2016 Masz ciekawy pomysł? Możesz otrzymać nawet 1000 złotych!

Masz ciekawy pomysł? Możesz otrzymać nawet 1000 złotych!

Jeżeli masz od 13 do 21 lat, mieszkasz na terenie gminy Krobia i chciałbyś wspólnie z grupą znajomych zorganizować wycieczkę, ognisko, kurs tańca, piknik, a może warsztaty kulinarne, ale nie masz na to pieniędzy, nie martw się. Masz szansę zrealizować swój dowolny pomysł. Wystarczy wypełnić krótki wniosek i wziąć udział w Młodzieżowym Programie Grantowym „Krobus 2016”, organizowanym przez Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”. Jeżeli Wasza propozycja zyska akceptację, możecie otrzymać na realizację pomysłu nawet 1000 zł. Wnioski przesyłać można na adres stowarzyszenieziemiakrobska@wp.pl do 29 kwietnia br.