Ważne strony www związane z NGO

Organizacje pozarządowe, kościelne i wyznaniowe zajmujące się działalnością na rzecz dzieci www.brpd.gov.pl 

Organizacje pozarządowe www.ngo.pl 

Ministerstwo Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznegowww.poożytek.gov.pl 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce www.filantropia.org.pl 

Organizacje pozarządowe www.katalog.onet.pl 

www.ngo.gostyn.pl
www.koszefs.pl
www.pfron.org.pl
www.efs.gov.pl
www.pfron.org.pl
www.pisop.org.pl

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz