Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Zapraszamy do współtworzenia budżetu Gminy Krobia na 2019 rok!

Trwają już prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019. Wzorem lat ubiegłych, mieszkańcy mogą składać wnioski o ujęcie w tym projekcie przedsięwzięć, które z ich perspektywy są istotnymi dla efektywnego funkcjonowania naszej gminy. Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach nad budżetem i do wypełniania formularzy, które pobrać można u sołtysów, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi lub ze strony internetowej www.krobia.pl (w zakładce „Mieszkaniec/BUDŻET 2019”). Wnioski o ujęcie przedsięwzięć w budżecie (podpisane przez mieszkańca lub grupę mieszkańców oraz zawierające dane adresowe i kontaktowe wnioskodawców), składać można u sołtysów, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: skarbnik@krobia.pl

Termin składania wniosków upływa 14 września 2018 roku. Warto w tym miejscu dodać, że zanim propozycje i sugestie mieszkańców ujęte zostaną w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok, poddane będą analizie pod kątem celowości i możliwości ich wykonania, a także zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Przypominamy też, że do 30 września 2018 r. składane są również wnioski w formie uchwał rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019. Na przedsięwzięcia w 22 wioskach naszej Gminy w budżecie przeznaczono kwotę  ponad 470 000,00 zł.