Wnioski do pobrania

Zamieszczone na niniejszej podstronie wzory pism urzędowych można wykorzystać do druku, a następnie, po ich właściwym wypełnieniu, przedłożyć w odpowiedniej komórce Urzędu Miejskiego w Krobi.

Akta Urzędu Stanu Cywilnego

• Działalność gospodarcza
• Ewidencja ludności i dowody osobiste
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka nieruchomościami
Obsługa inwestycji
Ochrona środowiska
Podatki i opłaty lokalne
Sprawy inne
Sprawy wojskowe
Zagospodarowanie przestrzenne

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz