Nowe Projekty Unijne

15 lutego 2024 Rozpoczęto realizację projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd”

Rozpoczęto realizację projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd”

W dobie rozwijającej się technologii, a także związanych z nim zagrożeń, Gmina Krobia staje przed ważnym zadaniem jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania danych mieszkańców, pracowników i kontrahentów. Bardzo ważne jest zatem, aby pozyskiwać i przeznaczać środki na rozwój cyberbezpieczeństwa i zachowanie określonych w przepisach prawnych standardów tym związanych, ale jeszcze ważniejsze jego to, by po prostu zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.

6 listopada 2022 Przygoda dobiegła końca

Przygoda dobiegła końca

6 listopada w świetlicy wiejskiej w Bukownicy odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne podsumowujące projekt pn.: „Bo w Bukownicy integrujemy się bezpiecznie, tradycyjnie i w zgodzie z naturą!”.

27 września 2022 Pierwsze laptopy wydane

Pierwsze laptopy wydane

Gmina Krobia rozpoczęła dystrybucję laptopów i tabletów zakupionych w ramach programu "Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Sprzęt wydawany będzie systematycznie, zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

08 września 2022 Pierwsza wizyta w ramach Funduszu Wyszehradzkiego za nami

Pierwsza wizyta w ramach Funduszu Wyszehradzkiego za nami

Mosty są w czasach niepokoju, wojny, kryzysu klimatycznego i humanitarnego najtrafniejszą metaforą i najbardziej potrzebną formą angażowania się społeczności lokalnych. International Visegrad Fund wspiera nas w budowaniu współpracy pomiędzy pięcioma partnerskimi krajami, zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorczości społecznej.

26 listopada 2021 Ostatni etap rewitalizacji coraz bliżej

Ostatni etap rewitalizacji coraz bliżej

15 listopada, pomiędzy Gminą Krobia a firmą JG-BUD Jan Grzybowski z Daszewic, podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. „Wyspa Kasztelańska – Centrum Kulturalne i Społeczne” w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”.

26 listopada 2021 Zapraszamy do głosowania na projekty Gminy Krobia!

Zapraszamy do głosowania na projekty Gminy Krobia!

Zapraszamy do głosowania na projekty Gminy Krobia! Od środy można głosować na najciekawszą samorządową inwestycję, która została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ten prestiżowy i darmowy konkurs zorganizowała Polska Agencja Prasowa pod hasłem „Inwestycja z perspektywą”. Krobski samorząd zgłosił dwa przedsięwzięcia:

08 listopada 2021 Stowarzyszenie „LGDGW” w Pępowie partner KSOW zrealizowało operację

Stowarzyszenie „LGDGW” w Pępowie partner KSOW zrealizowało operację

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie partner KSOW zrealizowało operację pn. „Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu, wspierania bioróżnorodności i rozwoju lokalnego na obszarze Stowarzyszenia „LGD Gościnna Wielkopolska” – pozyskiwanie wiedzy, stworzenie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Krobia, a jego celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron i aktywizacja mieszkańców wsi we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględniając ochronę klimatu w zakresie wykorzystania błękitno –zielonej infrastruktury poprzez seminarium, szkolenie i upowszechnienie wykonanego w ramach operacji - planowania i kosztorysowania ogrodu deszczowego. Zainteresowanie oraz zainspirowanie do podjęcia działań osób odwiedzających strony internetowe tematyką błękitno – zielonej infrastruktury poprzez publikację filmu i broszury. Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu. Kliknij tutaj: http://www.goscinnawielkopolska.pl/aktualnosci/sprawozdanie-z-realizacji-operacji

02 września 2021 Trwa budowa kanalizacji w Kuczynce

Trwa budowa kanalizacji w Kuczynce

Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Kuczynce. Roboty budowlane wykonywane są obecnie przez dwie brygady należące do firmy Complex Instal Marcin Grygier ze Śremu. Przypomnijmy, że budowa kanalizacji stanowi pierwszy etap inwestycji na realizację której Gmina Krobia pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 960 000,00 zł. Drugi etap, polegający na przebudowie drogi powiatowej, planowany jest do realizacji w roku 2022.

02 lipca 2021 Nowoczesny obiekt szansą na poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Gminy Krobia

Nowoczesny obiekt szansą na poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Gminy Krobia

29 czerwca, z udziałem m.in. przedstawicieli Gminy Krobia, wykonawcy robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, dokonano odbioru zadania związanego z budową Centrum Biblioteczno-Kulturalnego „KROB_KULT”, zlokalizowanego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Krobia. Inwestycja zrealizowana została na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj.

02 czerwca 2021 Uwaga! Przebudowa Rynku i nowa organizacja ruchu!

Uwaga! Przebudowa Rynku i nowa organizacja ruchu!

Od 8 czerwca dojazd do Rynku możliwy będzie tylko od ulicy Powstańców Wielkopolskich - przez pierzeję południową, którą przejechać będzie można do ulicy Jutrosińskiej. Tak jak do tej pory na odcinku tym obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy;

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz