Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Nowe Projekty Unijne

02 września 2021 Trwa budowa kanalizacji w Kuczynce

Trwa budowa kanalizacji w Kuczynce

Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Kuczynce. Roboty budowlane wykonywane są obecnie przez dwie brygady należące do firmy Complex Instal Marcin Grygier ze Śremu. Przypomnijmy, że budowa kanalizacji stanowi pierwszy etap inwestycji na realizację której Gmina Krobia pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 960 000,00 zł. Drugi etap, polegający na przebudowie drogi powiatowej, planowany jest do realizacji w roku 2022.

02 lipca 2021 Nowoczesny obiekt szansą na poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Gminy Krobia

Nowoczesny obiekt szansą na poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Gminy Krobia

29 czerwca, z udziałem m.in. przedstawicieli Gminy Krobia, wykonawcy robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, dokonano odbioru zadania związanego z budową Centrum Biblioteczno-Kulturalnego „KROB_KULT”, zlokalizowanego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Krobia. Inwestycja zrealizowana została na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj.

02 czerwca 2021 Uwaga! Przebudowa Rynku i nowa organizacja ruchu!

Uwaga! Przebudowa Rynku i nowa organizacja ruchu!

Od 8 czerwca dojazd do Rynku możliwy będzie tylko od ulicy Powstańców Wielkopolskich - przez pierzeję południową, którą przejechać będzie można do ulicy Jutrosińskiej. Tak jak do tej pory na odcinku tym obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy;

01 czerwca 2021 Zakończono kolejny etap rewitalizacji

Zakończono kolejny etap rewitalizacji

28 maja dokonano odbioru zadania związanego z przebudową ul. Szkolnej, Ogród Ludowy, Prof. Józefa Zwierzyckiego oraz Placu Tadeusza Kościuszki, realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”.

25 maja 2021 Wznowienie zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV-VIII w Małym Koperniku

Wznowienie zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV-VIII w Małym Koperniku

Od 24 maja br. wznowione zostają zajęcia dodatkowe w budynkach Małego Kopernika, prowadzone przez Animatorów w ramach realizowanego przez Gminę Krobia projektu: „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”. Zajęcia dotyczą tematyki MASZYN PROSTYCH i są dokończeniem II semestru projektu, który rozpoczął się w lutym 2020 r. , a z powodu wprowadzenia stanu epidemii został dwukrotnie przerwany. Na zajęcia zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkoły Podstawowej im. prof. J. Zwierzyckiego w Krobi oraz uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi. W pierwszym tygodniu zajęcia dodatkowe będą odbywały się tylko w poniedziałek (24.05.2021) i piątek (28.05.2021) z uwagi na zaplanowane egzaminy ośmioklasistów. Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem wprowadzonych już wcześniej wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi.

22 kwietnia 2021 Kolejne miliony na inwestycje drogowe w gminie Krobia

Kolejne miliony na inwestycje drogowe w gminie Krobia

21 kwietnia Wojewoda Wielkopolski opublikował listę zadań przyjętych do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych). Wśród 101 dofinansowanych przedsięwzięć znalazło się również to, które realizowane będzie na terenie gminy Krobia.

19 marca 2021 Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi ogłasza nabór uczestników do Krobskiego Centrum Usług Społecznych w ramach projektu pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych”, nr RPWP.07.02.02-30-0041/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminę Krobia /Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną „ARKA”, Powiatem Gostyńskim w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działania: 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania: 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

02 marca 2021 Czas na Rynek.

Czas na Rynek.

Wszystko wskazuje na to, że niebawem rozpocznie się przebudowa ścisłego centrum Krobi. Gmina Krobia oraz firma Polskie Surowce Skalne Spółka z.o.o. Grupa Budowlana Bielany Wrocławskie podpisały bowiem umowę na realizację inwestycji „Przebudowa Rynku w Krobi”, realizowanej w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”.

16 lutego 2021 Wznowienie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I – III w Małym Koperniku

Wznowienie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I – III w Małym Koperniku

Od 17 lutego br. wznowione zostają zajęcia dodatkowe w budynkach Małego Kopernika prowadzone przez Animatorów w ramach realizowanego przez Gminę Krobia projektu: „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”.