Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Miejskiego w Krobi

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miejski w Krobi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.krobia.pl

Data publikacji strony internetowej:  2017-07-16.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020-03-19.

Status pod względem zgodności (Stan dostępności cyfrowej)
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
Do zdjęć nie są dodawane opisy alternatywne.
Nie wszystkie dokumenty umieszczane na stronie są dostępne cyfrowo. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.


Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożliwiający:
- nawigację klawiaturą,
- odczytywanie głosowe tekstów,
- zmianę kontrastu,
- podświetlenie linków,
- powiększenie tekstu,
- zwiększenie odstępów,
- zmianę fontów na przyjazne dyslektykom,
- powiększenie kursora,
- nawigację po stronie po nagłówkach.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok


W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

W 20234 roku strona internetowa www.krobia.pl została dostosowana do wymogów WCAG 2.1.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych ogólnoświatowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Anny Polaszek, mailowo na adres: organizacja@krobia.pl lub telefonicznie - 504 103 156 lub do Macieja Smektały, mailowo na adres informatyk@krobia.pl lub telefonicznie 65 57 12 806

W zgłoszeniu podaj:

swoje imię i nazwisko,
swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
Postępowanie odwoławcze (Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością) 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Aplikacje mobilne
Urząd Miejski w Krobi nie posiada aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna


Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
Budynek posiada ograniczony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście główne jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ do budynku prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się dzwonek przywoławczy, za pośrednictwem którego poprosić można pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi o pomoc w pokonaniu barier architektonicznych.

Korytarz na wysokim parterze jest dostępny. Wózkiem można bezpośrednio dojechać do Biura Obsługi Klienta, które znajdują się po lewej stronie holu. Schody są oznaczone. Nie można wjechać wózkiem na wyższe kondygnacje. Nie ma windy na wyższe piętra. Istnieje jednak możliwość umówienia spotkania z pracownikiem urzędu, który pracuje na wyższych piętrach i, gdy zaistnieje taka potrzeba, będzie do dyspozycji klienta. W budynku nie ma pochylni, oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. W budynku znajduje się pętla indukcyjna. Można z niej skorzystać w Biurze Obsługi Klienta oraz dowolnym innym biurze w budynku Urzędu.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w toaletach publicznych, usytuowanych w ratuszu, na poziomie równym płycie Rynku.

Na płycie Rynku znajdują się miejsca umożliwiające zaparkowanie pojazdu, także osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Urzędu Miejskiego w Krobi.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Krobi mogą skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa jest udostępniania za pomocą strony internetowej Gminy Krobia, co umożliwia skorzystanie z tej usługi w każdym z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krobi.

Urząd Miejski w Krobi, Plac Kościuszki 3, 63-840 Krobia
Budynek posiada dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do wejścia głównego prowadzi podjazd. W budynku znajduje się winda, która umożliwia dostanie się na wszystkie kondygnacje budynku, w których znajdują się pomieszczenia Urzędu Miejskiego w Krobi. W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna. Można z niej skorzystać w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w każdym innym biurze znajdującym się w budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Na parterze budynku znajduję się toaleta.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Urzędu Miejskiego w Krobi.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym, na Placu Kościuszki. Miejsce postojowe jest oznaczone oraz w całości dostosowane.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Krobi mogą skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa jest udostępniania za pomocą strony internetowej Gminy Krobia, co umożliwia skorzystanie z tej usługi w każdym z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krobi.

Urząd Miejski w Krobi – „Mały Kopernik”, Plac Kościuszki 3, 63-840 Krobia

Budynek nie posiada barier architektonicznych. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wszystkie pomieszczenia rozmieszczone zostały na jednym poziomie i można do nich dojechać wózkiem. W budynku nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. W budynku znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózkach.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym, na Placu Kościuszki. Miejsce postojowe jest oznaczone oraz w całości dostosowane.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku „Małego Kopernika” w Krobi.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Krobi mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego online. Usługa jest udostępniania za pomocą strony internetowej Gminy Krobia, co umożliwia skorzystanie z tej usługi w każdym z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krobi.

 

Deklaracja dostępności- marzec 2024

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz