Biblioteki

Podstawowym zadaniem biblioteki publicznej jest powszechne zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kształtowanie nawyków czytania, podejmowanie działań na rzecz rozwoju czytelnictwa. Zadania te realizuje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krobi oraz Filie Biblioteczne w Pudliszkach i Chwałkowie. Filia w Chwałkowie pełni funkcje biblioteki publiczno-szkolnej. Od 2005 roku ograniczono obsługę do połowy etatu.Zbiory biblioteczne na dzień 31 sierpnia liczą 59.968 tomów książek. W okresie od 2002 roku do końca czerwca zakupiono 4611 książek. W ostatnich dwóch latach znaczącym wsparciem były środki przyznane na zakup zbiorów przez Ministerstwo Kultury. Z tego źródła zakupiono ponad 1 tys. tomów. Popularyzacji czytelnictwa służy działalność kulturalno-oświatowa. Szczególnie cenne są spotkania autorskie. W omawianym okresie odbyło się 15. W promocji tomiku poezji „Krobia i Pudliszki słowem malowane” udział wzięli wszyscy poeci, których utwory znalazły się w tym wydaniu. Bibliotekarze przeprowadzili 93 lekcji bibliotecznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy literacko-plastyczne. Odbyło się ich ogółem 67. Biblioteka jest współorganizatorem corocznych gminnych konkursów literacko-plastycznych. Dla najmłodszych czytelników organizowane są raz w tygodniu zajęcia biblioteczne. W Chwałkowie skupione są one w klubie „Pinokio” . Ogółem w 391 zajęciach udział wzięło 4.633 młodych czytelników. Każdego roku w Filii w Chwałkowie organizowany jest biwak pod namiotami, na którym wypoczywa ok. 80-90 uczestników.W roku 2005 w ramach programu „Ikonka” biblioteka w Krobi pozyskała 3 komputery. Z bezpłatnego dostępu do Internetu, w celach informacyjno-edukacyjnych, korzystać mogą nie tylko czytelnicy zarejestrowani w bibliotece.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz