Opłata dodatkowa

Za nieuiszczenie należności z tytułu postoju pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania, za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu postoju, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. Opłata ta ulega zmniejszeniu do 25 zł, w przypadku jej wniesienia w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia przez kontrolera wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, będącej pierwszą informacją dla kierującego o nałożeniu tej opłaty. Należność z tytułu opłaty dodatkowej należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Krobia: Bank PKO BP S. A. 89 1020 4027 0000 1302 0806 2582 ( w tytule przelewu wpisać należy nr zawiadomienia do zapłaty opłaty dodatkowej oraz numer rejestracyjny pojazdu ).Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2016-10-29 13:56:33
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz