Oferta pracy

02 grudnia 2019 Konkurs na stanowisko Opiekuna /ki Żłobka Gminnego w Krobi.

Konkurs na stanowisko Opiekuna /ki Żłobka Gminnego w Krobi.

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko Opiekuna/ki w nowo powstającej jednostce budżetowej -Żłobku Gminnym w Krobi -5 etatów. Oferty prosimy składać do 15 grudnia 2019 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą

02 grudnia 2019 Konkurs na stanowisko Sprzątacza/ki w Gminnym Żłobku  w Krobi.

Konkurs na stanowisko Sprzątacza/ki w Gminnym Żłobku w Krobi.

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko Sprzątacza/ki w nowo powstającej jednostce budżetowej -Żłobku Gminnym w Krobi. Oferty prosimy składać do 15 grudnia 2019 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą.

28 listopada 2019 Stażyści poszukiwani.

Stażyści poszukiwani.

Wzorem lat ubiegłych Urząd Miejski w Krobi zachęca wszystkich zainteresowanych, którzy chcieli by zapoznać się z pracą urzędnika i poznać zasady funkcjonowania samorządu oraz zaangażować się w realizację zadań gminy do złożenia dokumentów aplikacyjnych na staż w Urzedzie Miejskim w Krobi.

20 listopada 2019 Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej ECOSS

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej ECOSS

Spółdzielnia Socjalna ECOSS poszukuje kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej w Krobi. Oferty prosimy składać do 04 grudnia 2019 roku osobiście w biurze Spółdzielni ul. Powstańców Wlkp. 30 Krobia lub pocztą na adres: Spółdzielnia Socjalna ECOSS ul. Miejsko-Górecka 25, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej ECOSS z siedzibą w Krobi”.

14 listopada 2019 Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Krobi- praca na zastępstwo. Oferujemy odpowiedzialną pracę , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

07 listopada 2019 Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy odpowiedzialną pracę , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 18 listopada 2019 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „stanowisko ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich ”.

06 listopada 2019 Konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Krobi

Konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora nowo powstającej jednostki budżetowej -Żłobka Gminnego w Krobi. Oferty prosimy składać do 18 listopada 2019 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą

31 października 2019 Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Oferty można składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi w terminie do 29.11.2019r.

11 października 2019 Burmistrz Krobi poszukuje lekarzy stomatologów posiadających kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia

Burmistrz Krobi poszukuje lekarzy stomatologów posiadających kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia

Gmina Krobia przewiduje możliwość realizacji zadania przez więcej, niż jeden podmiot leczniczy. Przewidywana opieka stomatologiczna odbywać się będzie w gabinecie dentystycznym poza szkołą.