Oferta pracy

11 października 2019 Burmistrz Krobi poszukuje lekarzy stomatologów posiadających kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia

Burmistrz Krobi poszukuje lekarzy stomatologów posiadających kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia

Gmina Krobia przewiduje możliwość realizacji zadania przez więcej, niż jeden podmiot leczniczy. Przewidywana opieka stomatologiczna odbywać się będzie w gabinecie dentystycznym poza szkołą.

16 lipca 2019 Poszukujemy absolwentów lub studentów studiów wyższych w celu nawiązania współpracy

Poszukujemy absolwentów lub studentów studiów wyższych w celu nawiązania współpracy

Burmistrz Krobi poszukuje absolwentów lub studentów studiów wyższych w celu nawiązania współpracy w obszarze animacji zajęć metodą doświadczeń i eksperymentów w Małym Koperniku w Krobi w ramach realizowanego przez Gminę Krobia projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalny Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne. Wymagane kwalifikacje: - ukończone 18 lat, - zainteresowanie naukami ścisłymi lub przyrodniczymi, - umiejętność ciekawego i zrozumiałego mówienia o nauce, - umiejętność pracy w zespole, - samodzielność Dodatkowymi atutami będą: - doświadczenie w popularyzacji nauki, - wykształcenie wyższe związane z naukami ścisłymi lub przyrodniczymi Poszukujemy energicznych, otwartych osób, których zadaniem będzie prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci i młodzieży metodą doświadczeń i eksperymentów w ramach realizowanego przez gminę projektu. Jeżeli czujesz w sobie animatorską żyłkę, masz okazję się sprawdzić. Masz głowę pełną pomysłów, to u nas możesz je wykorzystać. Oferty zawierające: • list motywacyjny z CV, • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub legitymacji studenckiej • podpisane, pisemne oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełni praw publicznych, prosimy przesyłać z dopiskiem na kopercie: „oferta współpracy animator Małego Kopernika„ na adres: Urząd Miejski w Krobi Rynek 1 63-840 Krobia lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta, mieszczącego się w budynku Ratusza do dnia 31 lipca 2019roku. Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie współpracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia 25 maja 2018 roku Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Linowska -inspektor – telefon 504102998

25 czerwca 2019 Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Gminy Krobia www.krobia.pl w biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi . Oferujemy pracę, w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Pisemne zgłoszenie do konkursu oraz dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krobi lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krobi”, w terminie do dnia 22 lipca 2019r. Więcej szczegółów w załączniku.

29 maja 2019 Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Gminy Krobia www.krobia.pl w biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi .

30 kwietnia 2019   Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi - ds. realizacji projektów

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi - ds. realizacji projektów

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze ds. realizacji projektów w Referacie Projektów i Edukacji Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy pracę na stanowisku urzędniczym , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

09 kwietnia 2019 Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jan

Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jan

Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Gminy Krobia w biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi . Oferujemy pracę, w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Pisemne zgłoszenie do konkursu oraz dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krobi lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi”, w terminie do dnia 10 maja 2019r.Więcej szczegółów w załączniku

28 lutego 2019 Zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków na aktywne formy wsparcia.

Zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków na aktywne formy wsparcia.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat zarejestrowane w PUP w Gostyniu do składania wniosków na aktywne formy wsparcia w ramach realizowanego projektu pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V)". Osoba chcąca wziąć udział w projekcie nie może się kształcić w trybie stacjonarnym oraz szkolić. PUP w Gostyniu od dnia 15.02.2019 r. (do odwołania) przyjmuje wnioski w ramach aktywnych form wsparcia finansowanych ze środków UE