Nasz profil YouTube Projekty Unijne

Aktualności

22 lutego 2021 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. księgowości w gminnej jednostce budżetowej - Centr

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. księgowości w gminnej jednostce budżetowej - Centr

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krobi ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości w gminnej jednostce budżetowej - Centrum Usług Wspólnych w Krobi.

17 lutego 2021 Masz Głos!

Masz Głos!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk.

17 lutego 2021 Narodowy Spis Powszechny Ludności I Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności I Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

16 lutego 2021 Wznowienie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I – III w Małym Koperniku

Wznowienie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I – III w Małym Koperniku

Od 17 lutego br. wznowione zostają zajęcia dodatkowe w budynkach Małego Kopernika prowadzone przez Animatorów w ramach realizowanego przez Gminę Krobia projektu: „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”.

11 lutego 2021 Apel do właścicieli pojazdów

Apel do właścicieli pojazdów

W związku z pracami związanymi z odśnieżaniem dróg i ulic na terenie gminy Krobia, zwracamy się z prośbą do właścicieli pojazdów o ich parkowanie na terenie posesji bądź w innym miejscu, które nie będzie utrudniało przejazdu pługów. Pozostawienie pojazdów na ulicy niejednokrotnie ogranicza bądź uniemożliwia usunięcie śniegu z miejsc, w których one się znajdują. Apel dotyczy szczególnie dni, którym towarzyszą opady śniegu oraz dni bezpośrednio po nich następujących.

10 lutego 2021 Poszukiwani członkowie Komisji Konkursowej

Poszukiwani członkowie Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisji Konkursowej, powoływanej celem oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego na 2021 rok, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 25/2021 Burmistrza Krobi z dnia 3 lutego 2021 r. Termin składania kandydatur mija 16 lutego 2021 roku. Więcej w BIP

09 lutego 2021 Nabór kandydatów na rachmistrzów przedłużony

Nabór kandydatów na rachmistrzów przedłużony

Gminne Biuro Spisowe w Krobi informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. Zachęcamy do składania kandydatur i współpracy przy organizacji Spisu w Gminie Krobia! Ogłoszenie o naborze oraz dokumenty wymagane w procesie rekrutacji odnaleźć można na stronie internetowej Gminy Krobia www.krobia.pl (post zatytułowany: „Ogłaszamy otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w NARODOWYM POWSZECHNYM SPISIE LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021”).

04 lutego 2021 Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony w listopadzie ub.r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej na kolejne

03 lutego 2021 OTWARTY KONKURS OFERT

OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Krobi ogłosił kolejny OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2021 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

03 lutego 2021 Ruszył nabór wniosków o świadczenie wychowawcze 500+

Ruszył nabór wniosków o świadczenie wychowawcze 500+

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest, co do zasady, na roczny okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. W związku z powyższym rozpoczął się nabór wniosków o świadczenie wychowawcze, które od 1 lutego 2021 r. składać można drogą elektroniczną (przez internet) za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Od 1 kwietnia 2021 r. wnioski składać będzie można również drogą tradycyjną (papierową), osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi lub za pośrednictwem poczty. Więcej na temat Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus