Aktualności

05 sierpnia 2019 Gmina Krobia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Gmina Krobia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Gmina Krobia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Krobskie Centrum Usług Społecz

19 lipca 2019 Pragniemy poinformować, że Gmina Krobia uzyskała dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja społecz

Pragniemy poinformować, że Gmina Krobia uzyskała dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja społecz

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskał w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

18 lipca 2019 Umowa podpisana, teraz czas na rewitalizację

Umowa podpisana, teraz czas na rewitalizację

W środę 17 lipca w "Małym Koperniku" (Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji) na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał wraz z krobskimi samorządowcami umowę na dofinansowanie projektu o nazwie „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”.

18 lipca 2019 Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu pn. „Skuteczne pozyskiwanie klientów”, które przybliży uczestnikom sposoby skutecznego docierania do odbiorców realizowanych przez organizacje działań. W programie szkolenia m.in. metody skutecznego prezentowania produktów i usług organizacji, narzędzia sprzedażowe czy także sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji w relacjach z klientami. Szkolenie odbędzie się 31 lipca br. w godz. 9:00 – 16:00 w biurze Centrum PISOP w Lesznie (ul. Pl. J. Metziga 26/6). Celem otrzymania formularza zgłoszeniowego na szkolenie należy skontaktować się z Panią Magdaleną Wróblewską (magdalena.wroblewska@pisop.org.pl, tel. 65/ 520 78 86).

15 lipca 2019 Poznaj metody poprawy jakości wód!

Poznaj metody poprawy jakości wód!

W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”.

15 lipca 2019 W poszukiwaniu dobrych przykładów

W poszukiwaniu dobrych przykładów

6 lipca br. mieszkańcy Sułkowic, w tym członkowie miejscowej młodzieżowej drużyny pożarniczej, udali się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Krobia z wizytą studyjną do Dobkowa w województwie dolnośląskim. Miejsce wyjazdu nie zostało wybrane przypadkowo, bowiem z krobskim samorządem łączy je wspólne członkostwo w Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.