Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Aktualności

18 października 2021 Będą zmiany w wyglądzie rynku. Pojawi się nowa zieleń i miejsce pod historyczny pomnik

Będą zmiany w wyglądzie rynku. Pojawi się nowa zieleń i miejsce pod historyczny pomnik

W ostatecznym wyglądzie krobskiego rynku nastąpią istotne zmiany. Podjęte w ostatnich miesiącach intensywne działania samorządu na rzecz wzbogacenia płyty rynku o dodatkową wysoką zieleń oraz uzyskania miejsca pod realizację społecznej inicjatywy budowy pomnika, zakończyły się sukcesem. Zmiany te ujęte zostały w zmienionym projekcie budowlanym, który uzyskał akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

18 października 2021 W Krobi powstaje ogród deszczowy

W Krobi powstaje ogród deszczowy

Wczoraj rozpoczęto prace związane z utworzeniem ogrodu deszczowego przy budynku ZSOiZ w Krobi. Tego rodzaju ogrody są doskonałym elementem błękitno-zielonej infrastruktury, który umożliwia okresową retencję wody opadowej.

18 października 2021 Dyskutowali o ASF

Dyskutowali o ASF

12 października br. w Centrum Biblioteczno – Kulturalnym KROB-KULT w Krobi, na zaproszenie Krzysztofa Grabowskiego - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Łukasza Kubiaka – Burmistrza Krobi, odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie bieżącej sytuacji związanej z afrykańskim pomorem wsi na terenie województwa wielkopolskiego, a w szczególności na terenach powiatu leszczyńskiego, rawickiego i gostyńskiego.

18 października 2021 Okazja do porządków już niebawem!

Okazja do porządków już niebawem!

Urząd Miejski w Krobia przypomina o zbliżających się objazdowych zbiórkach odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Krobia. Podczas zbiórki odbierane będą od mieszkańców m.in. meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz armatura sanitarna.

18 października 2021 Z wizytą w magistracie

Z wizytą w magistracie

W piątek Urząd Miejski w Krobi odwiedzili wyjątkowi goście - wychowankowie grupy "Niezapominajki" z Przedszkola Samorządowe "Pod Świerkami" w Krobi. Wizyta dzieci związana była m.in. z poznaniem zawodów, które wykonują ich rodzice.

18 października 2021 By było bezpieczniej

By było bezpieczniej

Od kilku lat na terenie całego kraju realizowane są przez Policję tzw. plany priorytetowe będące elementem budowania pozytywnych relacji pomiędzy organem państwowym jakim jest Policja, a obywatelem. Pomagają one jednocześnie w diagnozowaniu i określaniu stanu bezpieczeństwa w rejonie służbowym dzielnicowych, planowaniu przez nich działań oraz przyczyniają się do współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi.

18 października 2021 Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin PPGR w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin PPGR w rozwoju cyfrowym

Ogłoszono przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa nabór wniosków o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR), Gmina Krobia informuje o możliwości przystąpienia do projektu. Projekt dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia, których rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni byli zatrudnieni niegdyś w zlikwidowanych PPGR i zamieszkiwali miejscowość lub gminę objętą PPGR.

14 października 2021 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 11 października 2021 r., na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Stowarzyszenie Sportatut (z siedzibą przy ul. Rynek 22, 63-840 Krobia) złożyło w Urzędzie Miejskim w Krobi uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wnioskując o powierzenie jego realizacji w trybie bezkonkursowym i jego dotowanie z budżetu Gminy Krobia w kwocie 4.000,00 zł.

08 października 2021 Nowy wygląd budynku przedszkola w Żychlewie

Nowy wygląd budynku przedszkola w Żychlewie

Zakończono remont budynku zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Żychlewie. Prace obejmowały remont komina, pokrycia dachu i ścianki ogniowej, elewacji, wykonanie opaski wokół budynku, a także wymianę skrzynki gazowej. Roboty budowlane wykonał Pan Wiktor Liszczyński prowadzący Zakład Usług Technicznych Budownictwa „BUDOMECH” z siedzibą w Gostyniu. Przedsięwzięcie kosztowało 35.361,50 zł.

08 października 2021 Zawiadomienie w sprawie wyboru sołtysa w Posadowie

Zawiadomienie w sprawie wyboru sołtysa w Posadowie

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/305/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Posadowo. Zawiadamiam, że w dniu 12 października 2021 r. o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Posadowie odbędzie się zebranie wiejskie wyborcze sołtysa sołectwa Posadowo. Zebraniu przewodniczyć będzie radna Rady Miejskiej w Krobi Izabela Pazoła Porządek zebrania: 1) Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad. 2) Przyjęcie porządku obrad. 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów. 4) Zgłaszanie kandydatów na sołtysa. 5) Przeprowadzenie wyborów sołtysa. 6) Wolne głosy i wnioski. 7) Zakończenie zebrania.