Aktualności

11 października 2019 Podziel się działaniami godnymi uwagi!

Podziel się działaniami godnymi uwagi!

Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”. Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców.

11 października 2019 Burmistrz Krobi poszukuje lekarzy stomatologów posiadających kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia

Burmistrz Krobi poszukuje lekarzy stomatologów posiadających kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia

Gmina Krobia przewiduje możliwość realizacji zadania przez więcej, niż jeden podmiot leczniczy. Przewidywana opieka stomatologiczna odbywać się będzie w gabinecie dentystycznym poza szkołą.

30 września 2019 Finansowy bonus za wyniki w nauce

Finansowy bonus za wyniki w nauce

Rekordowa liczba 127 uczniów z terenu gminy Krobi otrzymała stypendia Rady Miejskiej w Krobi za wyniki w nauce za II semestr w roku szkolnym 2018/2019. Uroczystość wręczenia stypendiów, których pula wyniosła 31 750,00 zł, odbyła się 26 września podczas sesji Rady Miejskiej w Krobi, a wśród wyróżnionych znaleźli się obecni uczniowie szkół podstawowych w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi, a także tegoroczni absolwenci tych placówek.

30 września 2019 INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

25 września 2019 roku zakończyły się trwające od 11 września br. konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” (zwanego dalej „Programem”). Konsultacje ogłoszone zostały Zarządzeniem Nr 99/2019 Burmistrza Krobi z dnia 4 września 2019 roku.

27 września 2019 Praca dla animatora w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji –Mały Kopernik

Praca dla animatora w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji –Mały Kopernik

Burmistrz Krobi poszukuje kandydatów na animatorów w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym Koperniku Oferujemy pracę na umowę zlecenie w roli animatora.

26 września 2019 Zapraszamy na transmisję online sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online sesji Rady Miejskiej w Krobi

23 września 2019 Rekrutacja na zajęcia w Małym Koperniku ruszyła już w szkołach. Zapisz się już dzisiaj.

Rekrutacja na zajęcia w Małym Koperniku ruszyła już w szkołach. Zapisz się już dzisiaj.

Rekrutacja na zajęcia w Małym Koperniku ruszyła już w szkołach. Zapisz się już dzisiaj. Zajęcia rozpoczynają się 7 października 2019 r. Terminy rekrutacji i więcej informacji na stronie szkoły oraz www.krobia.pl

20 września 2019 Zapraszamy do rekrutacji uczniów w Szkole Podstawowej w Starej Krobi

Zapraszamy do rekrutacji uczniów w Szkole Podstawowej w Starej Krobi

Rekrutacja uczniów w Szkole Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi w związku z realizacją projektu pn. „Nauka przez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki i Edukacji i Innowacji w Krobi.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

20 września 2019 Zapraszamy do rekrutacji uczniów w Szkole Podstawowej w Pudliszkach

Zapraszamy do rekrutacji uczniów w Szkole Podstawowej w Pudliszkach

Rekrutacja uczniów w Szkole Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi w związku z realizacją projektu pn. „Nauka przez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki i Edukacji i Innowacji w Krobi.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

20 września 2019 Zapraszamy do rekrutacji uczniów w Szkole Podstawowej w Nieparcie

Zapraszamy do rekrutacji uczniów w Szkole Podstawowej w Nieparcie

Rekrutacja uczniów w Szkole Podstawowej w Nieparcie w związku z realizacją projektu pn. „Nauka przez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki i Edukacji i Innowacji w Krobi.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.