Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Aktualności

22 lipca 2021 Puchar

Puchar "ważył" blisko 12 kilogramów

64 zawodników z różnych części Wielkopolski zmierzyło się w XXIII Zawodach wędkarskich o Puchar Burmistrza Krobi, które 11 lipca odbyły się na zbiorniku Porąbka w Pudliszkach.

22 lipca 2021 Kolejne stawy nabierają blasku

Kolejne stawy nabierają blasku

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Poprawa walorów krajobrazowo-przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych - biologiczna redegradacja ekosystemów wodnych w Krobi, Wymysłowie oraz Sułkowicach”.

22 lipca 2021 Praca dla animatora w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym

Praca dla animatora w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym

Burmistrz Krobi poszukuje kandydatów na animatorów w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym Koperniku Oferujemy pracę na umowę zlecenie w roli animatora, którego zadaniem będzie prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci i młodzieży metodą doświadczeń i eksperymentów w ramach realizowanego przez gminę projektu: „Nauka poprzez doświadczania i eksperymentowanie Lokalny Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” Oferty prosimy składać do 30 lipca 2021 roku mailem (malykopernik@krobia.pl), osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „oferta animator Małego Kopernika – semestr WODA” W przypadku ofert składanych pocztą o terminie decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Krobi. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej

19 lipca 2021 Zmiany w przepisach dotyczących środków zwalczania ASF

Zmiany w przepisach dotyczących środków zwalczania ASF

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu informuje o zmianach w zakresie wymogów dotyczących bioasekuracji w gospodarstwach.

19 lipca 2021 Zmiana firmy odbierającej odpady.

Zmiana firmy odbierającej odpady.

„W związku z rozstrzygnięciem przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego procedury przetargowej na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem (z tzw. nieruchomości zamieszkałych)

19 lipca 2021 Uwaga hodowcy drobiu!

Uwaga hodowcy drobiu!

W związku z utrzymującym się zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o zasadach bioasekracji drobiu,

19 lipca 2021 Wymień piec i zadbaj o lepszą jakość powietrza

Wymień piec i zadbaj o lepszą jakość powietrza

W związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwały antysmogowej nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r., od 1 maja 2018 r. wprowadzono zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych, w tym np. węgla brunatnego, biomasy o znacznej wilgotności oraz bardzo drobnego miału. Zgodnie z założeniem kotły niespełniające warunków uchwały antysmogowej, które zamontowane zostały przed przyjęciem uchwały, muszą zostać wymienione. Wszystkie kotły bezklasowe należy zutylizować i zastąpić ekologicznym źródłem ciepła do dnia 1 stycznia 2024 r., natomiast kotły spełniające wymagania dla klasy 3 i 4 (według normy PN-EN 303-5:2012) należy wymienić do 1 stycznia 2028 r. Nie ma natomiast konieczności wymiany kotłów spełniających wymagania dla klasy 5 (według normy PN-EN 303-5:2012.) Stare piece opalane paliwem stałym generują duże ilości ciemnego, gęstego dymu o nieprzyjemnym i często duszącym zapachu. Warto podkreślić, że wydostający się z kominów dym zanieczyszcza powietrze związkami metali ciężkich, tlenkiem węgla, tlenkami azotu oraz rakotwórczymi dioksynami, a przez to wpływa negatywnie na zdrowie ludzi i zwierząt oraz stan środowiska naturalnego. Spalanie śmieci oraz paliw złej jakości jest również źródłem powstawania wielkopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Wszystkie te substancje, które wydostają się z kominów naszych domów, wywołują alergie, niewydolność układu oddechowego, udary mózgu, choroby serca, porażenia i wszelkiego rodzaju nowotwory. Mając na uwadze to, jak wysoce szkodliwe jest spalanie paliw złej jakości oraz odpadów komunalnych w domowych kotłach, należy dążyć do wyeliminowania tego typu działań wśród lokalnej społeczności. Zachęcamy więc do wymiany starych kotłów, opalanych paliwem stałym, na nowe, ekologiczne źródła ciepła. Można tego dokonać korzystając z różnych dotacji i programów pomocowych, w tym z najbardziej popularnego programu „Czyste Powietrze”. Dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie gminy Krobia udziela również krobski samorząd. Zachęcamy zatem do korzystania z dotacji oraz wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowe.

19 lipca 2021 Pomogą w

Pomogą w "Dobrym starcie"

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start", zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022, świadczenie będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

19 lipca 2021 „Złap spis w gminie”

„Złap spis w gminie”

Zapraszamy mieszkańców gminy Krobia do wzięcia udziału w konkursie „Złap spis w gminie”, organizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu drogą elektroniczną zdjęcia przedstawiającego samochód oznaczony naklejką Narodowego Spisu Powszechnego 2021 poza miejscem jego stałego parkowania (np. poza parkingiem urzędu gminy). Do wygrania nagrody rzeczowe.

08 lipca 2021 Rynek w Krobi otwarty dla lokalnego ruchu i parkowania

Rynek w Krobi otwarty dla lokalnego ruchu i parkowania

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę przebudowy Rynku w Krobi - firmę Polskie Surowce Skalne Grupa Budowlana, uprzejmie informujemy, że dopuszczone zostały przez niego wjazd i parkowanie na Rynku. Wjazd możliwy jest od strony ulic Kobylińskiej, Poznańskiej i Powstańców Wlkp. natomiast wyjazd tylko przez ulice Powstańców Wielkopolskich i Jutrosińską. Uwaga ❗❗❗ Tak jak przed rozpoczęciem inwestycji obowiązywał będzie ruch okrężny. Przypominamy jednocześnie, iż obszar Rynku nadal pozostaje placem budowy, w związku z czym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i wyrozumiałość dla wszystkich uczestników ruchu. Objazdy wokół Krobi, zwłaszcza dla ruchu tranzytowego, pozostają bez zmian, czyli według obowiązującego oznakowania.