Aktualności

18 lipca 2019 Umowa podpisana, teraz czas na rewitalizację

Umowa podpisana, teraz czas na rewitalizację

W środę 17 lipca w "Małym Koperniku" (Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji) na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał wraz z krobskimi samorządowcami umowę na dofinansowanie projektu o nazwie „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”.

18 lipca 2019 Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu pn. „Skuteczne pozyskiwanie klientów”, które przybliży uczestnikom sposoby skutecznego docierania do odbiorców realizowanych przez organizacje działań. W programie szkolenia m.in. metody skutecznego prezentowania produktów i usług organizacji, narzędzia sprzedażowe czy także sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji w relacjach z klientami. Szkolenie odbędzie się 31 lipca br. w godz. 9:00 – 16:00 w biurze Centrum PISOP w Lesznie (ul. Pl. J. Metziga 26/6). Celem otrzymania formularza zgłoszeniowego na szkolenie należy skontaktować się z Panią Magdaleną Wróblewską (magdalena.wroblewska@pisop.org.pl, tel. 65/ 520 78 86).

16 lipca 2019 Poszukujemy absolwentów lub studentów studiów wyższych w celu nawiązania współpracy

Poszukujemy absolwentów lub studentów studiów wyższych w celu nawiązania współpracy

Burmistrz Krobi poszukuje absolwentów lub studentów studiów wyższych w celu nawiązania współpracy w obszarze animacji zajęć metodą doświadczeń i eksperymentów w Małym Koperniku w Krobi w ramach realizowanego przez Gminę Krobia projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalny Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne. Wymagane kwalifikacje: - ukończone 18 lat, - zainteresowanie naukami ścisłymi lub przyrodniczymi, - umiejętność ciekawego i zrozumiałego mówienia o nauce, - umiejętność pracy w zespole, - samodzielność Dodatkowymi atutami będą: - doświadczenie w popularyzacji nauki, - wykształcenie wyższe związane z naukami ścisłymi lub przyrodniczymi Poszukujemy energicznych, otwartych osób, których zadaniem będzie prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci i młodzieży metodą doświadczeń i eksperymentów w ramach realizowanego przez gminę projektu. Jeżeli czujesz w sobie animatorską żyłkę, masz okazję się sprawdzić. Masz głowę pełną pomysłów, to u nas możesz je wykorzystać. Oferty zawierające: • list motywacyjny z CV, • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub legitymacji studenckiej • podpisane, pisemne oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełni praw publicznych, prosimy przesyłać z dopiskiem na kopercie: „oferta współpracy animator Małego Kopernika„ na adres: Urząd Miejski w Krobi Rynek 1 63-840 Krobia lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta, mieszczącego się w budynku Ratusza do dnia 31 lipca 2019roku. Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie współpracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia 25 maja 2018 roku Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Linowska -inspektor – telefon 504102998

15 lipca 2019 Poznaj metody poprawy jakości wód!

Poznaj metody poprawy jakości wód!

W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”.

15 lipca 2019 W poszukiwaniu dobrych przykładów

W poszukiwaniu dobrych przykładów

6 lipca br. mieszkańcy Sułkowic, w tym członkowie miejscowej młodzieżowej drużyny pożarniczej, udali się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Krobia z wizytą studyjną do Dobkowa w województwie dolnośląskim. Miejsce wyjazdu nie zostało wybrane przypadkowo, bowiem z krobskim samorządem łączy je wspólne członkostwo w Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.

15 lipca 2019 Zapraszamy na dożynki!

Zapraszamy na dożynki!

Znamy już terminy dożynek, które w lipcu i sierpniu odbędą się na terenie gminy Krobia. Jak zawsze będą one nie tylko obrzędem dziękczynnym za zebrane plony i zakończone prace polowe, ale również okazją do wspólnej zabawy i integracji mieszkańców. Chociaż w poszczególnych miejscowościach będą one miały z pewnością różny przebieg, już dziś zapraszamy Państwa do wspólnego świętowania, niezależnie od terminu i programu dożynek.

15 lipca 2019 Z wizytą u węgierskich przyjaciół

Z wizytą u węgierskich przyjaciół

W dniach 4-7 lipca br. delegacja gminy Krobia gościła, w ramach wizyty studyjnej,w partnerskiej gminie Révfülöp na Węgrzech. W wyjeździe udział wzięli m.in. Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak i Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda, radni Rady Miejskiej w Krobi, przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów w Krobi, a także Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi. Gminnej delegacji towarzyszyli również:

15 lipca 2019 Szansa na własną firmę o dotację!

Szansa na własną firmę o dotację!

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie przy współpracy z Jan Guss GWARANCJA Biuro Cunsultingowo-Handlowe w Poznaniu zachęcają do udziału w projekcie "Zakładam firmę z dotacją" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. C

15 lipca 2019 Przed nimi ponad 200 km marszu

Przed nimi ponad 200 km marszu

Blisko 70-ciu pielgrzymów grypy 19-tej wyruszyło 8 lipca z Krobi na trasę tegorocznej Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę w Częstochowie. Warto podkreślić, że grupę, której wieloletnim przewodnikiem jest ksiądz Krzysztof Giezek, tworzą w dużej mierze mieszkańcy gminy Krobia.

03 lipca 2019 Jeden wniosek na wszystkie dzieci

Jeden wniosek na wszystkie dzieci

W związku z nieprawidłowościami przy składaniu wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu "Rodzina 500+" informujemy, że w jednym wniosku należy ująć (wpisać) wszystkie dzieci do 18 roku życia, zamieszkujące wspólnie z rodzicami i pozostające na ich utrzymaniu (dotyczy to również dzieci, na które świadczenia są przyznane do 30 września 2019 r.!).