Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz

Komunikaty

17 czerwca 2021 Nowości w programie „Czyste Powietrze”. Od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe!

Nowości w programie „Czyste Powietrze”. Od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe!

Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r. Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla) – te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Znamy datę ich wprowadzenia, będzie to 1 lipca 2021 r. Koniec dotacji na piece węglowe Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.). Wyższe progi dochodowe Kolejna nowość w „Czystym Powietrzu”, to podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł. Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie, czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż obecnie, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę. Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów). Szczegóły w tym zakresie określają załączniki nr 2 i 2a do programu „Czyste Powietrze”, dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze, materiały do pobrania), gdzie w poz. nr 12 mowa jest o zakupie i montażu kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3.

02 czerwca 2021 Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania swojej kandydatury na członków komisji konkursowych, powołanych do oceny ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Krobi zarządzeniem nr 61/2021 z dnia 17 maja 2021r.

20 maja 2021 Informacja z Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

Informacja z Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina, że w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy wskazać wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość, także okresowo i w celach zarobkowych (w tym cudzoziemców).

18 maja 2021 Parkowanie na Rynku bezpłatne

Parkowanie na Rynku bezpłatne

Informujemy, że w związku z przekazaniem placu budowy Rynku wykonawcy inwestycji tj. firmie Polskie Surowce Skalne sp. z o.o. Grupa Budowlana z Bielan Wrocławskich, nie będą pobierane opłaty za parkowanie pojazdów na Rynku. Nadal pozostają natomiast płatne miejsca parkingowe na ulicy Jutrosińskiej i Powstańców Wielkopolskich. Opłaty za parkowanie na Placu Tadeusza Kościuszki wznowione zostaną z kolei po zakończeniu jego przebudowy, co ma nastąpić do 31 maja br. O poszczególnych etapach inwestycyjnych na Rynku w Krobi będziemy Państwa informowali na bieżąco.

18 maja 2021 Zapraszamy do konkursu plastycznego pt. „Portret mojej rodziny”

Zapraszamy do konkursu plastycznego pt. „Portret mojej rodziny”

Zapraszamy do konkursu plastycznego pt. „Portret mojej rodziny”

17 maja 2021 Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w uchwale nr XXVI/205/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. Termin składania ofert upływa 15 czerwca 2021r. o godzinie 15:00.

14 maja 2021 Rehabilitacja rolników po Covid-19

Rehabilitacja rolników po Covid-19

W związku z trwającą epidemią i zapotrzebowaniem na rehabilitację leczniczą kierowaną do pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opracowała nowy profil rehabilitacji, który realizowany będzie w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie. Potencjalne powikłania związane z chorobą w grupie zawodowej rolników dają podstawę do wdrożenia kompleksowego programu rehabilitacji po COVID-19 w celu umożliwienia rolnikom pełnego powrotu do zdrowia, a tym samym do pracy w gospodarstwie rolnym. Z rehabilitacji będą mogli skorzystać rolnicy w wieku aktywności zawodowej i spełniający warunki ustawowe, którzy będą mieli wskazania medyczne do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19 . Turnus rehabilitacji u pacjentów odbywać się będzie w trybie stacjonarnym i całodobowym w czasie 21 dni. Pobyt rolnika będzie pokryty w całości z Funduszu Prewencji i Rehabilitacji. Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą musi zostać wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę. Przed wystawieniem wniosku wskazane jest wykonanie badań diagnostycznych, RTG lub TK płuc, USG narządów jamy brzusznej, spirometrię, EKG, morfologię i koagulopatię i diagnostyka dobrana indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku. Wniosek należy złożyć w jednostce organizacyjnej KRUS.

14 maja 2021 Przemysł a ochrona środowiska...

Przemysł a ochrona środowiska...

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w Konkursie „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”. Celem konkursu jest wytypowanie pięcioosobowej grupy uczniów szkoły ponadpodstawowej z terenu województwa wielkopolskiego, wraz z dwoma opiekunami, do udziału w obradach i sympozjach na temat ochrony środowiska na terenie Dolnej Saksonii w Niemczech, organizowanych z okazji 75 Rocznicy istnienia Kraju Związkowego Dolnej Saksonii w terminie od 31 października do 4 listopada 2021 r. Więcej o konkursie: https://www.umww.pl/przemysl-a-ochrona-srodowiska-rozwoj...

05 maja 2021 Warto dowiedzieć się więcej!

Warto dowiedzieć się więcej!

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), LGD Gościnna Wielkopolska zaprasza na szkolenia dotyczące przygotowania wniosku o przyznanie pomocy.

28 kwietnia 2021 Harmonogram uchylania obostrzeń

Harmonogram uchylania obostrzeń

Harmonogram uchylania obostrzeń od 1 maja do 29 maja