Komunikaty

13 lutego 2020 Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja w 2020 r.

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja w 2020 r.

Nieodpłatna pomoc prawna, poraW powiecie gostyńskim mieszkańcy mogą otrzymać nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) oraz nieodpłatną poradę obywatelską w dowolnie wybranym punkcie, których lokalizację i godziny dyżurów zawiera załączony harmonogram.dy obywatelskie i mediacja w 2020 r

28 stycznia 2020 Elektroniczny nabór wniosków na turnusy i środki ortopedyczne

Elektroniczny nabór wniosków na turnusy i środki ortopedyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, iż od stycznia 2020 roku istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz zakupu przedmiotu ortopedycznego i środków pomocniczych drogą elektroniczną, za pośrednictwem darmowego Systemu Obsługi Wsparcia SOW. Wykorzystując system SOW można złożyć wniosek elektroniczny w każdym momencie, również w dzień wolny od pracy.

28 stycznia 2020 Kampania antysmogowa

Kampania antysmogowa

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że na stronie internetowej dostępne są materiały dotyczące Kampanii antysmogowej. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami, które dotyczą m.in. wpływu zanieczyszczeń na nasze zdrowie.

24 stycznia 2020 Zapraszamy online na XIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

22 stycznia 2020 Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku w gminie Krobia z zakresu kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 12/2020, Zarządzeniem Nr 13/2020 oraz Zarządzeniem Nr 14/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 r. Termin składania kandydatur mija 29 stycznia 2010 roku.

21 stycznia 2020 Zapraszamy na XIX nadzwyczajną sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XIX sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń im. Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi Pl.Kościuszki 3.

20 stycznia 2020 Poświąteczna zbiórka choinek

Poświąteczna zbiórka choinek

Zgodnie z informacją uzyskaną z Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, do 28 lutego 2020 r. trwa poświąteczna zbiórka naturalnych choinek. W przypadku zabudowy jednorodzinnej drzewka należy wystawić w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem odbierane są odpady komunalne zbierane selektywnie, natomiast mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych mogą wystawić choinki obok osiedlowych pojemników przez cały czas trwania zbiórki. Przypominamy również, że zarówno choinki, jak i inne odpady zielone, można w dogodnym terminie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w Krobi przy ul. Jutrosińskiej 28A.

07 stycznia 2020 Uwaga! Utrudnienia w obsłudze klientów.

Uwaga! Utrudnienia w obsłudze klientów.

W związku z planowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej, w dniu 10 stycznia br., w godz. 10:30-15:00, nastąpią utrudnienia w obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Krobi - w budynku na Wyspie Kasztelańskiej (Plac Kościuszki 3).

03 stycznia 2020 Zapraszamy na XVIII nadzwyczajną sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 7 stycznia 2020 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń im. Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi Pl.Kościuszki 3.