Inwestycje 15 marca 2024

Odbędzie się remont kanalizacji deszczowej

Odbędzie się remont kanalizacji deszczowej

W dniu 14 marca podpisano pomiędzy Gminą Krobia a firmą P.H.U. Patryk Borowczyk z Krobi umowę na realizację zadania obejmującego przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Poznańskiej oraz modernizację ulicy Powstańców Wlkp. w Krobi.

W ramach zadania przebudowany zostanie  przede wszystkim mocno zrujnowany  odcinek kanalizacji deszczowej od Rynku do rowu znajdującego się na wysokości miejskiego targowiska.  Ponadto na tym samym odcinku oraz na odcinku od Rynku do ulicy  Biskupiańskiej na całej szerokości jezdni wykonana zostanie modernizacja nawierzchni asfaltowej. Ważnym elementem zadania jest również remont mocno zniszczonego wlotu do rowu, który zagrożony jest całkowitym zawaleniem.

Realizacja inwestycji ma przyczynić się do lepszego odprowadzania wód opadowych z zurbanizowanych terenów  miasta, co ma z kolei zapobiegać podtopieniom  nieruchomości podczas ulewnych deszczy.

 

Wartość podpisanej umowy, która powinna zostać zrealizowana do połowy czerwca to 644 242,25 zł.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz