Nasz profil YouTube Projekty Unijne

Inwestycje

29 stycznia 2021 Uwaga, utrudnienia w ruchu!

Uwaga, utrudnienia w ruchu!

W związku z trwającą przebudową ciągu ulic: Szkolnej - Plac Tadeusza Kościuszki - Ogród Ludowy - Prof. Józefa Zwierzyckiego, informujemy o wystąpieniu utrudnień w ruchu drogowym.

14 stycznia 2021 Uwaga, ważna informacja!

Uwaga, ważna informacja!

W związku z trwającą przebudową ciągu ulic: Szkolnej, Plac Tadeusza Kościuszki, Ogród Ludowy, Prof. Józefa Zwierzyckiego, informujemy o wystąpieniu kolejnych utrudnień. W dniach 14-15 stycznia (czwartek, piątek) nie będzie możliwy wjazd na Wyspę Kasztelańską, natomiast od soboty 16 stycznia zamknięty zostanie parking przy ulicy Ogród Ludowy (naprzeciw przedszkola). W ciągu najbliższych dni występować będą ponadto znaczne utrudnienia w obrębie Placu Tadeusza Kościuszki. Mając na względzie powyższe, prosimy o parkowanie pojazdów w innych lokalizacjach np. na Rynku, targowisku czy parking przy Orliku.

08 stycznia 2021 W trosce o środowisko

W trosce o środowisko

5 stycznia 2021 r., na łamach tygodnika "Życie Gostynia" opublikowany został pierwszy z cyklu artykułów poświęconych ekologii. Pierwsza odsłona ekoporadnika, który dostępny jest również na stronie internetowej czasopisma https://www.gostynska.pl/artyk…/dajemy-sie-dusic,121565.html, poświęcona została smogowi,

08 stycznia 2021 Zdobądź dofinansowanie do wymiany źródła ciepła!

Zdobądź dofinansowanie do wymiany źródła ciepła!

Podobnie jak w latach poprzednich, z początkiem stycznia ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy Krobia. Zasadniczym celem programu, na realizację którego od 2018 r. przeznaczono z budżetu Gminy Krobia blisko 200 tys. zł, jest ograniczanie niskiej emisji, a więc emisji do atmosfery produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych.

29 grudnia 2020 Rusza przebudowa ulic

Rusza przebudowa ulic

Informujemy, że od dnia 4 stycznia 2021 r. firma „Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe” rozpocznie przebudowę ciągu ulic: Szkolna, Plac Tadeusza Kościuszki, Ogród Ludowy, Prof. Józefa Zwierzyckiego, stanowiącą kolejny etap rewitalizacji centrum Krobi. W pierwszej kolejności wyłączona z ruchu zostanie ul. Szkolna (nie będzie możliwy wjazd od ulicy Poznańskiej oraz Kasztelańskiej), zaś przemieszczanie się po pozostałych ulicach będzie znacząco utrudnione. O kolejnych utrudnieniach, w tym o zamknięciu innych odcinków dróg, będziemy Państwa informować na bieżąco. Prosimy jednocześnie mieszkańców, w szczególności rodziców dowożących dzieci do Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami w Krobi”, o parkowanie samochodów w innych lokalizacjach np. Rynek, targowisko miejskie czy parking przy Orliku. Przypomnijmy, że powyższe przedsięwzięcie stanowi jedno z pięciu zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”, na który Gmina Krobia pozyskała dofinansowanie w wysokości 10 789 592,32 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Obraz może zawierać: drzewo, niebo i na zewnątrz, tekst „Fundusze Europejskie ProgramRegionalny Rzeczpospolita Polska SAMORZAD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”

23 grudnia 2020 Wszyscy za budżetem. Rekordowe 20 mln zł na inwestycje!

Wszyscy za budżetem. Rekordowe 20 mln zł na inwestycje!

21 grudnia Rada Miejska w Krobi jednomyślnie uchwaliła budżet Gminy Krobia na rok 2021. Pomimo trudnej sytuacji dla samorządów, budżet ten jest bardzo ambitny, ale jednocześnie odpowiedzialny. Bardzo wysoki poziom inwestycji, najwyższy w historii Gminy Krobia, w większości finansowany jest pozyskanymi środkami zewnętrznymi, zarówno unijnymi jak i środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

17 grudnia 2020 Rewitalizacja dawnej gazowni dobiegła końca!

Rewitalizacja dawnej gazowni dobiegła końca!

16 grudnia 2020 r. nastąpił końcowy, techniczny odbiór inwestycji dotyczącej budowy Krobskiego Centrum Usług Społecznych (KCUS). Odbioru dokonali - w imieniu inwestora - Gminy Krobia – Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak oraz w imieniu partnera projektu - Powiatu Gostyńskiego – Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.

14 grudnia 2020 Liście na kompostownik? Niekoniecznie

Liście na kompostownik? Niekoniecznie

Krobski samorząd postanowił w tym roku odejść od powszechnie stosowanych zabiegów uprzątania liści z parków i skwerów. Wbrew pozorom liście bowiem to nie śmieci. Nie trzeba ich grabić i sprzątać. Jak się okazuje, opadłe i obumarłe liście nie przestają pełnić ważnej roli w środowisku i przynoszą bardzo wiele korzyści.

9 grudnia 2020 Skorzystają nie tylko rolnicy

Skorzystają nie tylko rolnicy

Podobnie jak w latach poprzednich, także i w tym roku Gmina Krobia skutecznie pozyskała z budżetu Województwa Wielkopolskiego środki na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

9 grudnia 2020 Renowacja Rowu Krobskiego jednym ze sposobów na lokalne podtopienia

Renowacja Rowu Krobskiego jednym ze sposobów na lokalne podtopienia

4 grudnia dokonano odbioru zadania polegającego na renowacji Rowu Krobskiego. W ramach przedsięwzięcia realizowanego na odcinku ok 211,5 m (od przepustu przy ulicy Juliusza Słowackiego w kierunku obwodnicy Krobi), przeprowadzono m.in. roboty rozbiórkowe, usunięto drzewa i krzewy, które negatywnie wpływały na prawidłowe funkcjonowanie cieku wodnego, wykonano wykopy oraz wzmocniono skarpy.