Inwestycje

10 lipca 2018 Zapraszamy do spacerów!

Zapraszamy do spacerów!

Zakończyły się prace związane z rewitalizacją przestrzeni miejskiej w obrębie Rowu Krobskiego. Przypomnijmy, że stan techniczny cieku, odbierającego wody opadowe z terenu miasta, był do tej pory niezadowalający. Ponieważ występowały na nim m.in. liczne osuwiska, dno było zamulone, a skarpy zniekształcone,

22 czerwca 2018 W stronę „zielonej energii”

W stronę „zielonej energii”

Alternatywą wobec energii pozyskiwanej z konwencjonalnych źródeł, np. węgla brunatnego czy kamiennego, są niewątpliwie instalacje oparte o odnawialne źródła energii (OZE). W trosce o ochronę środowiska, a jednocześnie mając na uwadze optymalizację kosztów energii, w styczniu br. Gmina Krobia wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z wnioskiem o dofinansowanie

11 czerwca 2018 Informujemy o możliwości składania wniosków o odbiór i utylizację azbestu

Informujemy o możliwości składania wniosków o odbiór i utylizację azbestu

Urząd Miejski w Krobi informuje o możliwości składania wniosków o odbiór i utylizację azbestu, w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Krobia. Z programu skorzystać mogą osoby fizyczne, rolnicy indywidualni oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Dofinansowaniu podlegają całkowicie koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, natomiast nie obejmują go koszty demontażu wyrobów azbestowych oraz zakupu i montażu nowych pokryć dachowych. Wnioski o odbiór azbestu pobierać i składać można w biurze nr 7 Urzędu Miejskiego w Krobi. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na realizację programu w 2018 roku. Przedsięwzięcie pn. : Realizacja Programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

10 maja 2018 Remizy po remoncie

Remizy po remoncie

Od kilkunastu dni strażacy z Wymysłowa i Pudliszek czuwać mogą nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy w wyremontowanych remizach. W strażnicy w Wymysłowie zmodernizowana została instalacja elektryczna oraz wykonano nową posadzkę, którą podobnie jak ściany, pomalowano farbą odporną na uszkodzenia.

10 maja 2018 Azalie ozdobiły krobski park

Azalie ozdobiły krobski park

Osoby, które w pierwszych dniach maja wybrały się do Parku im. Jana Pawła II w Krobi, mogły zauważyć, że obecnie zdobią go m.in. azalie japońskie.

10 maja 2018 Świetlice po „liftingu”.

Świetlice po „liftingu”.

Kwiecień przyniósł kolejne remonty w świetlicach wiejskich na terenie gminy Krobia. W Sułkowicach przeprowadzona została modernizacja toalet oraz zaplecza kuchennego i logistycznego w świetlicy, a dodatkowo wykonany został podjazd, który umożliwia dostanie się do budynku osobom z niepełnosprawnością czy też rodzicom z dziećmi.

10 maja 2018 Kolejne dofinansowanie dla Gminy Krobia na realizację inwestycji drogowych

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Krobia na realizację inwestycji drogowych

Utwardzanie dróg śródpolnych wpisane jest już od kilku lat w plan zadań krobskiego samorządu, obejmujących inwestycje w infrastrukturę drogową.

04 maja 2018 Witaj majowa jutrzenko!

Witaj majowa jutrzenko!

Mszą św. w intencji Ojczyzny, odprawioną w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Krobi, rozpoczęły się w gminie Krobia uroczystości z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

19 kwietnia 2018 Deszcz nie będzie już padał na głowę

Deszcz nie będzie już padał na głowę

Pierwsze miesiące roku przyniosły zakończenie kilku inwestycji na terenie sołectw gminy Krobia. Jedną z nich jest budowa wiaty w Rogowie, która wzniesiona została na potrzeby organizacji imprez plenerowych w sołectwie.