Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz

Inwestycje

14 czerwca 2021 Przedszkole w Pudliszkach przejdzie modernizację

Przedszkole w Pudliszkach przejdzie modernizację

Kolejna bardzo dobra informacja dotarła 11 czerwca do krobskiego samorządu. W ramach naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej (tak zwane PGR-y), Gmina Krobia otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł. Dzięki otrzymanej dotacji zrealizowane zostanie zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie prac budowlanych mających na celu zmniejszenie zużycia energii oraz modernizację elewacji. Prace obejmować będą głównie docieplenie dachu oraz ścian budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródła ciepła, przebudowę instalacji elektrycznej, C.O i gaz, przebudowę tarasu oraz prace wykończeniowe. Inwestycja z całą pewnością przyniesie nie tylko wymierne korzyści ekonomiczne, ale przede wszystkim przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Dzięki modernizacji budynku poprawią się warunki lokalowe zarówno dla wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, jak również kadry pracowniczej. Zgodnie z zasadami konkursu zadanie należy zrealizować do końca 2022 roku. Wkład własny finansowy w ramach realizacji zadania zapewni Gmina Krobia.

01 czerwca 2021 Strefa zamieszkania przede wszystkim dla pieszych

Strefa zamieszkania przede wszystkim dla pieszych

W związku z utworzeniem strefy zamieszkania w obrębie ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy, Prof. J. Zwierzyckiego, przypominamy kilka najważniejszych zasad ruchu drogowego w strefie tej obowiązujących:

20 maja 2021 Rozpoczęły się prace na Rynku

Rozpoczęły się prace na Rynku

Jak informowaliśmy już Państwa wcześniej, 13 maja br. centralny punkt Krobi stał się oficjalnie placem budowy. Dziś ruszyły pierwsze prace związane z rewitalizacją tej części miasta, w ramach których spółka Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana rozpoczęła rozbiórką nawierzchni wokół ratusza. Wcześniej wykonawca robót wykonał również pomiary geodezyjne oraz dostarczył elementy ogrodzenia zabezpieczającego plac budowy. Warto w tym miejscu podkreślić, że na chwilę obecną nie są planowane żadne prace, które prowadziłyby do zmiany organizacji ruchu w obrębie Rynku czy powodowały znaczące utrudnienia w dotarciu do punktów handlowych, mieszkań bądź Urzędu Miejskiego w Krobi. O postępie prac, w tym ewentualnych utrudnieniach w ruchu, informować będziemy Państwa na bieżąco - po otrzymaniu szczegółowych informacji od wykonawcy robot budowlanych.

18 maja 2021 Kolejna świetlica zmienia swoje oblicze.

Kolejna świetlica zmienia swoje oblicze.

W pierwszej połowie maja zakończono prace związane z remontem elewacji ściany zachodniej świetlicy w Rogowie. Zakres prac obejmował m.in. ocieplenie ścian budynku, położenie na nich tynku, a także wykonanie cokołu i warstwy odsączającej z kamienia płukanego. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 10 332,00 zł i został w całości pokryty ze środków zabezpieczonych w ramach funduszu sołeckiego Rogowa. Realizacją prac zajęła się na zlecenie gminnego samorządu firma Usługi Ogólnobudowlane Piotr Chudy z Krobi. Dzięki zrealizowanej inwestycji nie tylko poprawiła się estetyka świetlicy, ale przede wszystkim zwiększył poziom termoizolacji budynku, co z pewnością będzie miało wpływ na obniżenie kosztów jego utrzymania w sezonie grzewczym.

10 maja 2021 Odnowiono siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałkowie.

Odnowiono siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałkowie.

Z końcem kwietnia sfinalizowano ostatni etap prac związanych z przebudową i remontem remizy strażackiej w Chwałkowie. Przedsięwzięcie obejmowało montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, licowanie ścian płytkami, wykonanie posadzek i tynków, malowanie ścian, a także wykonanie sufitów podwieszanych oraz montaż nowego oświetlenia. Koszt ostatniego etapu, który wykonany został przez Zakład Usług Ogólnobudowlanych Łukasza Kaczmarka ze Starej Krobi, wyniósł 39 393,05 zł, z czego większość sfinansowana została w ramach funduszu sołeckiego Chwałkowa. Koszt całej inwestycji, realizowanej od roku 2018, wyniósł blisko 86 tys. zł. Warto przypomnieć, iż we wcześniejszych jej etapach wykonano między innymi prace polegające na budowie zbiornika bezodpływowego oraz montażu gazowej instalacji centralnego ogrzewania. Wyremontowana remiza nie tylko stanowić będzie zaplecze logistyczno-socjalne OSP w Chwałkowie, ale również sprzyjać ma integracji społecznej oraz krzewieniu tradycji pożarniczych wśród lokalnej społeczności.

02 kwietnia 2021 Zgodnie z wolą mieszkańców

Zgodnie z wolą mieszkańców

30 marca br. zakończono prace związane z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Ziemlinie. W ramach inwestycji, która realizowana było w systemie dwuletnim, ułożono m.in. kostkę brukową, wykonano chodnik i schody ograniczone palisadą, a także zamontowano 3 zapory parkingowe. Zadanie wykonała Spółdzielnia Socjalna „Ecoss”, a łączny koszt zakupu materiałów i robót budowlanych wyniósł 46 490,78 zł. Warto w tym miejscu dodać, że większość tej kwoty stanowiły środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego Ziemlina (w latach 2020 i 2021), o czym zdecydowali sami mieszkańcy sołectwa podczas zebrań wiejskich.

02 marca 2021 Uwaga, utrudnienia w ruchu!

Uwaga, utrudnienia w ruchu!

Informujemy, że zgodnie z informacją uzyskaną od wykonawcy przebudowy sieci gazowej, realizowanej na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., od 2 marca, do odwołania, wprowadzony zostanie ruch wahadłowy (za pomocą sygnalizacji świetlnej) na ulicy Kobylińskiej - na odcinku od Rynku do Placu Tadeusza Kościuszki.

29 stycznia 2021 Uwaga, utrudnienia w ruchu!

Uwaga, utrudnienia w ruchu!

W związku z trwającą przebudową ciągu ulic: Szkolnej - Plac Tadeusza Kościuszki - Ogród Ludowy - Prof. Józefa Zwierzyckiego, informujemy o wystąpieniu utrudnień w ruchu drogowym.

14 stycznia 2021 Uwaga, ważna informacja!

Uwaga, ważna informacja!

W związku z trwającą przebudową ciągu ulic: Szkolnej, Plac Tadeusza Kościuszki, Ogród Ludowy, Prof. Józefa Zwierzyckiego, informujemy o wystąpieniu kolejnych utrudnień. W dniach 14-15 stycznia (czwartek, piątek) nie będzie możliwy wjazd na Wyspę Kasztelańską, natomiast od soboty 16 stycznia zamknięty zostanie parking przy ulicy Ogród Ludowy (naprzeciw przedszkola). W ciągu najbliższych dni występować będą ponadto znaczne utrudnienia w obrębie Placu Tadeusza Kościuszki. Mając na względzie powyższe, prosimy o parkowanie pojazdów w innych lokalizacjach np. na Rynku, targowisku czy parking przy Orliku.

08 stycznia 2021 W trosce o środowisko

W trosce o środowisko

5 stycznia 2021 r., na łamach tygodnika "Życie Gostynia" opublikowany został pierwszy z cyklu artykułów poświęconych ekologii. Pierwsza odsłona ekoporadnika, który dostępny jest również na stronie internetowej czasopisma https://www.gostynska.pl/artyk…/dajemy-sie-dusic,121565.html, poświęcona została smogowi,