Aktualności

26 marca 2020 Zgłoszenia kandydatów również mailem

Zgłoszenia kandydatów również mailem

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w związku z panującą na terenie RP sytuacją epidemiczną, dopuszcza się możliwość dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej również pocztą lub w formie skanu, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku gminy Krobia zgłoszenia przesyłać można pocztą tradycyjną (Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia) lub mailem, na adres gospodarka@krobia.pl. UWAGA! Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej nr 11/2029 z dnia 27 lutego 2019 r., na chwilę obecną prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy: komitetu wyborczego partii politycznej, koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych lub reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach. Więcej informacji uzyskać można pod numerem tel. 65 57 11 141 lub 504 103 367.

20 lutego 2020 Oddali hołd Powstańcom Wielkopolskim

Oddali hołd Powstańcom Wielkopolskim

Pomimo, iż w większości wielkopolskich miejscowości kolejne rocznice Powstania Wielkopolskiego obchodzone są najczęściej 27 grudnia, mieszkańcy gminy Krobia już od kilku lat wspominają powstanie i jego uczestników w styczniu bądź lutym. Wybór tego terminu nie jest przypadkowy bowiem po pierwsze nie koliduje on z centralnymi obchodami wybuchu powstania, w których uczestniczą także władze samorządowe i mieszkańcy gminy Krobia, a po wtóre nawiązuje do pogrzebu Stanisława Konarskiego i Antoniego Kubackiego - powstańców kompanii krobskiej poległych w walkach pod Kąkolewem (odbył się on 30 stycznia 1919 r. ) oraz do podpisania Rozejmu w Trewirze, formalnie kończącego Powstanie Wielkopolskie. 16 lutego, w 101. rocznicę tego właśnie wydarzenia, odbyły się tegoroczne, gminne uroczystości upamiętniające powstanie. Rozpoczęło je złożenie wieńców i wiązanek kwiatów na mogile Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Krobi, po którym przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, poczty sztandarowe, delegacje organizacji społecznych i zawodowych przeszły na Mszę św. w intencji Ojczyzny, odprawioną w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Krobi. Warto dodać, że jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości delegacje Gminy Krobia oraz Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Krobi złożyły wieniec przy tablicy upamiętniającej wymarsz do powstania kompanii krobskiej, umieszczonej na południowej ścianie krobskiego ratusza. Druga część rocznicowych obchodów odbyła się natomiast w godzinach popołudniowych w murach Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. To właśnie tam zorganizowano koncert „Pamięci Powstańców Wielkopolskich”, podczas którego wystąpiły dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy, Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” oraz Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi. Można też było usłyszeć wystąpienia Burmistrza Krobi Łukasza Kubiaka oraz Przewodniczącej Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Krobi Elżbiety Dopierały, którzy zgodnie podkreślali m.in. rolę powstania dla odzyskania niepodległości przez Polskę i Wielkopolskę.

16 stycznia 2020 Obrali kurs na pomoc dzieciom

Obrali kurs na pomoc dzieciom

O blisko 22 tys. zł więcej niż w roku 2019 udało się zebrać podczas tegorocznego – 28 Krobskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I chociaż w tej wyjątkowej akcji, która jest jednocześnie największą zbiórką publiczną odbywającą się równocześnie w Polsce, nie chodzi tak naprawdę o rekordy finansowe, to jednak każda dodatkowa złotówka na koncie Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy napawa radością i optymizmem.

20 grudnia 2019 Betlejemskie Światło Pokoju zawitało do urzędu

Betlejemskie Światło Pokoju zawitało do urzędu

19 grudnia, corocznym zwyczajem, harcerze 4 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krobi przybyli do Urzędu Miejskiego w Krobi z Betlejemskim Światłem Pokoju. Kultywowana przez nich od wielu lat akcja zainicjowana została w 1986 r. w Linz w Austrii, a rok później patronat nad nią objęli skauci austriaccy, którzy roznosili ogień z Betlejem do różnych instytucji i szpitali by w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju i braterstwa.

13 listopad 2019 Nowy sprzęt rehabilitacyjny już dostępny!

Nowy sprzęt rehabilitacyjny już dostępny!

Działająca od kilkunastu lat przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszeniu „DZIECKO” wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością wzbogaciła się w ostatnim czasie o kolejny sprzęt. Są to wózki inwalidzkie, składane balkoniki i dwa rowery trójkołowe. Sprzęt przekazała nieodpłatnie Fundacja Eco Textil ze Skarżyska-Kamiennej, która na początku tego roku podpisała porozumienie o współpracy z PCPR w Gostyniu. Dzięki temu już po raz trzeci sprzęt rehabilitacyjny z Eco Textil trafił do gostyńskiej wypożyczalni. Rowery, tak jak pozostały sprzęt dostępny w wypożyczalni PCPR w Gostyniu: wózki rehabilitacyjne, rolatory, balkoniki, steppery itp., wypożyczane są osobom z niepełnosprawnością nieodpłatnie na okres do trzech miesięcy.

23 października 2019 Zginęli, bo byli Polakami...

Zginęli, bo byli Polakami...

1 września obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej, której początek dał napad hitlerowskich Niemiec na Polskę. Wydarzenia te zapoczątkowały eksterminacje ludności polskiej, którą w szczególny sposób odczuliśmy my, mieszkańcy Wielkopolski.

22 października 2019 By świat stał się czystszy

By świat stał się czystszy

Pomimo obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w świetle których każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć ją w pojemnik na odpady, regularnym odbiorom śmieci sprzed naszych posesji, a także ogólnodostępności do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, problem zaśmiecania środowiska nadal nie zniknął.

17 września 2019 Uczcili ofiary Sowietów

Uczcili ofiary Sowietów

17 września br. mieszkańcy gminy Krobia upamiętnili 79. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 80. rocznicę agresji Armii Czerwonej na Polskę. Uroczystość, podobnie jak w latach poprzednich, odbyła się na cmentarzu parafialnym w Pudliszkach i zainaugurowała ją msza św. w intencji Ojczyzny oraz ofiar sowieckiego reżimu.