Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Aktualności

18 maja 2022 Zbiórka darów dla mieszkańców Ukrainy

Zbiórka darów dla mieszkańców Ukrainy

Punkty zbiórek MGOPS w Krobi (pon-pt 8:00-15:00), Kino Szarotka (pon-sob - 8:00-20:00)

06 maja 2022 Wiwat Maj, Trzeci Maj...

Wiwat Maj, Trzeci Maj...

3 maja mieszkańcy gminy Krobia świętowali uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Gminne uroczystości rozpoczęła msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Krobi. Następnie przedstawiciele gminnego samorządu z Burmistrzem Krobi Łukaszem Kubiakiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Mariuszem Dudą na czele,

06 maja 2022 Pobiegli nie tylko dla siebie!

Pobiegli nie tylko dla siebie!

Ponad 900 uczestników zgromadził tegoroczny Bieg Wiosny w Karcu, który po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa powrócił do kalendarza wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Krobia. 3 maja na polanie przy leśniczówce w Karcu zgromadzili się jednak nie tylko biegacze, ale również Ci, którzy postanowili aktywnie i na łonie przyrody spędzić świąteczne popołudnie.

05 kwietnia 2022 Nowe ulice w Krobi

Nowe ulice w Krobi

W związku z rozwojem przestrzennym Krobi, w ciągu ostatnich kilku miesięcy Rada Miejska w Krobi podjęła 3 uchwały dotyczące nazw ulic.

05 kwietnia 2022 Pakiet Seniora

Pakiet Seniora

Z myślą o seniorach i ich potrzebach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przygotował "Pakiet Seniora" będący wsparciem merytorycznym w aktywną działalność seniorów na terenie województwa wielkopolskiego.

28 marca 2022 Uczą się języka polskiego

Uczą się języka polskiego

23 marca odbyły się pierwsze zajęcia z języka polskiego, które dla mieszkających na terenie gminy Krobia obywateli Ukrainy prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi przy współpracy ze Stowarzyszeniem Emerytowanych Pracowników Oświaty w Krobi.

09 marca 2022 Prace archeologiczne na rynku

Prace archeologiczne na rynku

Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków prace rewitalizacyjne na rynku odbywają się pod nadzorem archeologa. Jest to typowa procedura przy tego typu przedsięwzięciach. Podczas robót ziemnych odkryto pozostałości z dawnych lat – wykonane z cegły oraz kamienia. Aktualnie trwają czynności wyjaśniające jaką funkcję pełniły one w przeszłości.

28 lutego 2022 Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

W związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, a także propozycjami kierowanymi przez mieszkańców gminy Krobia, dotyczącymi pomocy mieszkańcom terenów objętych działaniami wojennymi, burmistrz Krobi zwołał na najbliższy poniedziałek posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przedmiotem dyskusji będzie m.in. kwestia zakresu i charakteru pomocy, która udzielona może zostać

01 lutego 2022 Teren po dawnej gazowni wyróżniony !

Teren po dawnej gazowni wyróżniony !

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Krobia otrzymała wyróżnienie w XI edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu na: „Najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczna w Wielkopolsce”

20 stycznia 2022 Zapraszamy na zajęcia dodatkowe prowadzone metodą doświadczeń i eksperymentów - Światło

Zapraszamy na zajęcia dodatkowe prowadzone metodą doświadczeń i eksperymentów - Światło

W dniach od 2 do 16 lutego 2022 r. odbywać się będzie rekrutacja uczniów na semestr ŚWIATŁO na zajęcia dodatkowe prowadzone metodą doświadczeń i eksperymentów przez animatorów w Małym Koperniku w Krobi w związku z realizacją projektu pn. „Nauka przez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki i Edukacji i Innowacji w Krobi.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Więcej informacji w BIP. (Zarządzenia nr 7, 8, 9, 10/2022