Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Aktualności

14 stycznia 2022 Ma być bezpieczniej!

Ma być bezpieczniej!

Dzielnicowy Posterunku Policji w Krobi sierż. Jakub Małecki informuje, że w obrębie placu zabaw w Gogolewie realizował on będzie tzw. plan priorytetowy, będący następstwem zaśmiecania placu zabaw oraz spożywania na nim alkoholu,

05 stycznia 2022 Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Od 3 stycznia 2022 r., w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi, składać można wnioski o wypłatę tzw. dodatku osłonowego. Przysługiwał on będzie gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody, określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych, nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Rokiem bazowym do obliczenia dochodu będzie: do 31 lipca 2022 rok 2020, natomiast od 1 sierpnia 2022 r. dochód będzie obliczany na podstawie dochodu osiągniętego w 2021 r.

27 października 2021 Nowy radny już zaprzysiężony

Nowy radny już zaprzysiężony

Podczas dzisiejszej XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Krobi ślubowanie złożył nowy radny Krzysztof Perdon. Przypomnijmy w tym miejscu, że mandat do zasiadania w organie uchwałodawczym Gminy Krobia uzyskał on w ramach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krobi, zarządzonych w związku ze śmiercią innego radnego - śp. Mariusza Ruty. Nowemu radnemu życzymy przede wszystkim dobrego zdrowia oraz realizacji jak największej liczby założonych celów, które odzwierciedlają potrzeby i postulaty mieszkańców gminy Krobia.

27 października 2021 W hołdzie Bohaterom

W hołdzie Bohaterom

21 października mieszkańcy gminy Krobia uczcili pamięć tych, którzy oddali swe życie za Ojczyznę. Przypomnijmy, że dokładnie 82 lata wcześniej, w ramach Operacji Tannenberg, przeprowadzonej przez niemieckiego okupanta

25 października 2021 Ponad 10 milionów złotych na inwestycje w gminie Krobia

Ponad 10 milionów złotych na inwestycje w gminie Krobia

W dniu dzisiejszym ogłoszone zostały wyniki pierwszego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wśród ponad 4 tys. dofinansowanych wniosków znalazły się również trzy dotyczące gminy Krobia.

18 października 2021 Z wizytą w magistracie

Z wizytą w magistracie

W piątek Urząd Miejski w Krobi odwiedzili wyjątkowi goście - wychowankowie grupy "Niezapominajki" z Przedszkola Samorządowe "Pod Świerkami" w Krobi. Wizyta dzieci związana była m.in. z poznaniem zawodów, które wykonują ich rodzice.

18 października 2021 By było bezpieczniej

By było bezpieczniej

Od kilku lat na terenie całego kraju realizowane są przez Policję tzw. plany priorytetowe będące elementem budowania pozytywnych relacji pomiędzy organem państwowym jakim jest Policja, a obywatelem. Pomagają one jednocześnie w diagnozowaniu i określaniu stanu bezpieczeństwa w rejonie służbowym dzielnicowych, planowaniu przez nich działań oraz przyczyniają się do współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi.

14 września 2021 Stara Gazownia połączyła pokolenia

Stara Gazownia połączyła pokolenia

12 września br. na terenie dawnej gazowni przy ul. Powstańców Wlkp, w Krobi odbyły się "Drzwi otwarte" Krobskiego Centrum Usług Społecznych, Żłobka Gminnego oraz Oddziału Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi.