Aktualności

23 maja 2019 Zapraszamy do debaty nad Raportem o stanie gminy Krobia

Zapraszamy do debaty nad Raportem o stanie gminy Krobia

Szanowni Mieszkańcy! Realizując obowiązek wynikający z art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w dniu 23 maja br. burmistrz Krobi przedłożył Radzie Miejskiej w Krobi Raport o stanie gminy Krobia. Źródłem dla jego opracowania były dokumenty o znaczeniu strategicznym dla Gminy Krobia, w tym Strategia Gminy Krobia na lata 2014-2020, Gminny Program Rewitalizacji, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krobia, a także raporty z wykonania budżetu Gminy czy sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy. Autorami przygotowanego Raportu są natomiast pracownicy Urzędu Miejskiego w Krobi. Dokument obejmuje podsumowanie działalności burmistrza Krobi za 2018 rok, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej w Krobi. Debata nad dokumentem odbędzie się w dniu 29 maja br., podczas sesji Rady Miejskiej w Krobi, której rozpoczęcie zaplanowano na godz. 14:30 (w auli ZSOiZ w Krobi). Mając na względzie fakt, że zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy, gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią dokumentu oraz do udziału w dyskusji. Osoby, które chciałyby zabrać głos w debacie, winny złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi pisemne zgłoszenie, zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi zgłoszenia. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska w Krobi przeprowadzi natomiast głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Krobi wotum zaufania. Zgłoszenia mieszkańców gminy Krobia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy przyjmowane będą do dnia 28 maja 2019 r., w Urzędzie Miejskim w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia), w godzinach pracy urzędu. Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie publikujemy poniżej.

12 maja 2019 Największym grzechem narodu jest grzech zapomnienia...

Największym grzechem narodu jest grzech zapomnienia...

8 maja to data, która wywołuje w nas skrajne uczucia. 74 lata temu łzy smutku, tragedii, krzywdy i bólu mieszały się bowiem ze łzami radości i szczęścia na wieść o zakończeniu koszmarnego snu, którym była II wojna światowa. Ten największy w historii świata konflikt zbrojny przyniósł śmierć kilkudziesięciu milionów ludzi, w tym ok. 6 mln osób mieszkających na terenie Polski.

30 kwietnia 2019 Wywieśmy flagi!

Wywieśmy flagi!

Dla historii polskiej flagi rok 2019 jest wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej.

12 kwietnia 2019 Nagrodzeni za wyniki w nauce

Nagrodzeni za wyniki w nauce

10 kwietnia, podczas sesji Rady Miejskiej w Krobi, 94 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Krobia odebrało stypendia za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2018/2019, przyznane im uchwałą nr VI/48/2019 dnia 5 marca 2019 roku. Łączna pula stypendiów wyniosła 23 500, 00 zł, zaś każde z nich opiewało na kwotę 250 zł. Stypendia wręczyli uczniom Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Krobi Genowefa Skrobała, która w imieniu władz gminy pogratulowała nagrodzonym uczniom osiągniętych wyników w nauce, życząc im jednocześnie kolejnych sukcesów w przyszłości.

12 kwietnia 2019 Szansa na utylizację rolniczych folii

Szansa na utylizację rolniczych folii

W związku z sygnalizowanymi m.in. przez producentów rolnych problemami z zagospodarowaniem odpadów folii rolniczych informujemy, że istnieje możliwość odbioru odpadów przez prywatną firmę, posiadającą w tym zakresie stosowne uprawnienia.

12 kwietnia 2019 Z wizytą w Istebnej

Z wizytą w Istebnej

W dniach 6-7 kwietnia br. delegacja mieszkańców Chwałkowa gościła z wizytą studyjną w gminie Istebna na Śląsku Cieszyńskim. Miejsce wyjazdu nie zostało wybrane przypadkowo bowiem z gminą Krobia łączy je wspólne członkostwo w Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Przypomnijmy, że PSORW to stowarzyszenie, które ma na celu wspieranie gmin w rozwoju społeczności wiejskich, kultywowania tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu wsi.

02 kwietnia 2019 93/3

93/3

3 godziny, niespełna 100 osób,12 kilometrów oczyszczonych rowów i poboczy dróg oraz 93 worki śmieci to bilans I Krobskiego Trash Challenge, który 30 marca br. zorganizowany został przez Gminę Krobia przy współpracy z Powiatem Gostyńskim. Dodajmy, że celem Trash Challenge, który co warto podkreślić ma wymiar ogólnoświatowy, jest przede wszystkim oczyszczenie zaśmieconych obszarów w lokalnej społeczności oraz zachęcenie do dbałości o środowisko i estetykę otoczenia.

17 lutego 2019 Pamięci wielkopolskich powstańców

Pamięci wielkopolskich powstańców

17 lutego mieszkańcy gminy Krobia oficjalnie uczcili 100.rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Podkreślmy, że wybór daty uroczystości nie był przypadkiem bowiem 16 lutego 1919 r. podpisany został rozejm w Trewirze, który uznawany jest za oficjalną datę zakończenia powstania. Obchody rozpoczęło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów na zbiorowej mogile powstańczej na cmentarzu parafialnym w Krobi. Dodajmy, że wcześniej przedstawiciele Gminy Krobia oraz Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Krobi zawiesili jeszcze wieniec na znajdującej się na elewacji ratusza tablicy, upamiętniającej wymarsz do powstania kompanii krobskiej.

05 lutego 2019 Niech inni też je zobaczą!

Niech inni też je zobaczą!

W związku z wystawą poświęconą Powstańcom Wielkopolskim, przygotowywaną w ramach gminnych obchodów 100.rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie pamiątek (fotografii, przedmiotów, umundurowania, rękopisów itp.) dotyczących Powstańców Wielkopolskich, a szczególnie tych, którzy związani byli z Krobią i jej okolicami. Pamiątki dostarczać można do Urzędu Miejskiego w Krobi (biuro nr 4 lub Biuro Obsługi Klienta) do 13 lutego. Przekazane przedmioty zostaną przyjęte na podstawie stosownego protokołu, a po zakończeniu wystawy, którą zaplanowano na 17 lutego, zwrócone ich właścicielom.