Aktualności z NGO 26 października 2018

Aktywność – to się opłaca!

Aktywność – to się opłaca!

Działalność w lokalnej organizacji społecznej to praca zarówno wymagająca, jak i dająca wiele satysfakcji. Dzięki społecznej aktywności mamy również okazje zdobywać doświadczenie, które skutecznie może zostać wykorzystane na różnych płaszczyznach naszego życia. Mając na względzie powyższe, Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza osoby aktywnie działające na terenie gminy Krobia do udziału w szkoleniu wyjazdowym, zatytułowanym „Aktywność – to się opłaca!”, które odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2018 r. w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie. Podczas szkolenia jego uczestnicy dyskutować będą m.in. na temat trudności w pracy w małych społecznościach, sukcesów w działaniach oraz sposobów angażowania i motywowania mieszkańców do wspólnych inicjatyw. W ramach szkolenia zaplanowano również wizytę studyjną w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Żerkowie, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pogorzeli i Stowarzyszeniu „Łaciata Wieś” w Pogorzeli, a także spotkanie z Radą Seniorów w Pępowie. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zachęcamy do przesłania formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl. Szczegółowych informacji udziela Natalia Szymanowska - pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub adresem e-mail natalia.szymanowska@pisop.org.plOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-10-26 08:04:37