Kalendarz 18 lutego 2019

Dowiedz się więcej o "Czystym Powietrzu"

Miejscowość: aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi
Miejsce: Krobia
Data rozpoczęcia: 2019-02-18 16:00
Data zakończenia: 2019-02-18

Dowiedz się więcej o

Gmina Krobia oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zapraszają na spotkanie dotyczące rządowego programu "Czyste Powietrze", które odbędzie się 18 lutego br.,o godz. 16:00, w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi (ul. Ogród Ludowy 2).

Program ma na celu zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne i obejmuje m.in. dofinansowanie do wymiany przestarzałych pieców, kotłów na paliwa stałe, a także do termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Program przewiduje dofinansowanie między innymi na:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.