Aktualności z NGO 19 stycznia 2024

Pierwsze dotacje przyznane

Burmistrz Krobi informuje o dokonaniu wyboru ofert i przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Krobia na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach prowadzanych rozstrzygnięć ogłoszonych pod koniec listopada zeszłego roku trzech otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2024 roku przez organizacje pozarządowe.

 

Dokonano dotychczas wyboru oferty realizacji zadania w ramach:

1) jedynego zadania objętego konkursem z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

2) pięciu z sześciu zadań objętych konkursem z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz polityki społecznej,

3) jednego z dziewięciu zadań objętych konkursem z zakresu kultury fizycznej.

 

Szczegółowe informacje o zadaniach publicznych, które wsparto przyznaniem dotacji na ich realizację, podmiotach je realizujących oraz wysokości przyznanej dotacji dostępne są w Zarządzeniu Nr 7/2024, Zarządzeniu Nr 8/2024 oraz Zarządzeniu Nr 9/2024 Burmistrza Krobi z dnia 18 stycznia 2024 roku, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz