Gospodarka 05 grudnia 2017

Przedsiębiorco! Spełniasz warunki, skorzystaj ze zwolnienia podatkowego!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, Rada Miejska w Krobi podjęła w 2014 roku uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krobia w ramach zasady de minimis. Uchwała ta pozwala na zwolnienie od podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nowo wybudowane budynki, stanowiące własność przedsiębiorcy. Okres zwolnienia wynosi 2 lata i liczony jest od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym przedsiębiorca spełnił warunki konieczne do skorzystania ze zwolnienia tj. budowa budynku została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem oraz rozpoczęto działalność gospodarczą w tym budynku lub w jego części.
Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych możliwością skorzystania ze zwolnienia zachęcamy do kontaktu z Urzędem Miejskim w Krobi (biuro nr 2)Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-12-05 22:28:00