Szkolenia dla NGO 24 czerwca 2015

Szkolili się w ramach programu PI STAR

19 czerwca w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej, w ramach innowacyjnego projektu PI STAR, odbyło się spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarzadowych z terenu gminy Krobia. Projekt zakłada wypracowanie modelu kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin i jest realizowanego we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z jego zasadniczych celów jest budowanie profesjonalnych relacji  pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. jakimi cechami powinien odznaczać się lider, w jaki sposób aktywizować członków swoich organizacji, skąd pozyskiwać środki zewnętrzne na działalność, a także co wpływa na motywowanie. Obecni na spotkaniu przedstawiciele III sektora wspólnie określili również co ich motywuje - osiągnięty sukces, pozytywne nastawienie lidera organizacji, integracja grupy, jasny podział ról, znajomość mocnych i słabych stron organizacji i jej członków, a także wspólne świętowanie. Motywacją okazać się mogą również media oraz społeczna akceptacja prowadzonych działań. Spotkanie przeprowadzone zostało przede wszystkim w oparciu o warsztatową metodę pracy, która najlepiej pokazuje, jak ważna jest współpraca i jak wiele wymiernych efektów ona przynosi.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz