Projekty unijne 27 kwietnia 2019

Umowa podpisana, teraz czas na roboty budowlane

Umowa podpisana, teraz czas na roboty budowlane

25 kwietnia Zastępca Burmistrza Krobi Michał Listwoń podpisał w imieniu Gminy Krobia umowę z konsorcjum firm JG-Bud Jan Grzybowski z Daszewic i P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski z Poznania, na mocy której obiekt dawnej gazowni przy ul. Powstańców Wlkp. w Krobi przebudowany zostanie na potrzeby Krobskiego Centrum Usług Społecznych (KCUS). Warto dodać, że przy podpisaniu umowy obecni byli również Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, reprezentujący Powiat Gostyński – partnera projektu dotyczącego KCUS, członkini Rady Seniorów w Krobi Domicela Skrzypalik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi Anna Krzyżostaniak. Wszyscy zgodnie przyznawali, że uratowanie tego obiektu i nadanie mu nowych funkcji, wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Krobia i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Wobec wykonawcy z którym podpisano umowę, przedstawiciele samorządu Krobi i Powiatu Gostyńskiego formułowali oczekiwania, aby inwestycja została zrealizowana rzetelnie i terminowo. Zgodnie z zawartą umową prace rozpoczną się po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji projektowej, a zakończenie robót planowane jest do połowy grudnia 2020 roku. Wykonawca dysponuje doświadczeniem w ratowaniu i przebudowie starych obiektów, specjalizuje się m.in. w rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Wśród realizowanych przez to konsorcjum zadań wymienić można m.in. przebudowę spichlerza – obiektu muzealnego na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem czy też modernizację małej parowozowni w Pleszewie na potrzeby miejscowego Domu Kultury. Wartość prac budowlanych związanych z powstaniem Krobskiego Centrum Usług Społecznych to 4 277 666 zł, z czego – co warto podkreślić – blisko 2 mln zł stanowi dofinansowanie, które Gmina Krobia pozyskała ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. W budynku KCUS funkcjonować będą: Klub Seniora dla 60 osób, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, a także mieszkania chronione. Te ostatnie doposażone zostaną w sprzęt i pomoce umożliwiające pobyt w nich osobom lub rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W mieszkaniach zostanie zamontowany również system tzw. teleopieki, umożliwiający 24-godzinny monitoring np. osób starszych czy z niepełnosprawnością pod nieobecność ich opiekunów, który gwarantował im będzie bezpieczeństwo. Ponieważ utworzenie KCUS obejmuje także tzw. działania miękkie, na które krobski samorząd pozyskał dodatkowo blisko 1,9 mln zł (również w ramach WRPO na lata 2014-2020), w przyszłości świadczone będzie mogło być w nim m.in. poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne czy rodzinne). W ramach Klubu Seniora przewidziano natomiast warsztaty rozwijające umiejętności i indywidualne zainteresowania seniorów, wykłady związane z ich edukacją prozdrowotną, a także zajęcia: sportowe (m.in. nordic walking i wyjazdy na basen), prozdrowotne-terapeutyczne (artterapia, muzykoterapia, fizjoterapia/kinezyterapia) oraz kulturalne (wizyty w kinie, teatrze, koncerty). Na koniec warto podkreślić, że budowa Krobskiego Centrum Usług Społecznych jest szansą nie tylko na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością, ale również na zachowanie aktywności seniorów, co nabiera szczególnego znaczenia w następstwie starzejącego się społeczeństwa. Dzięki jego utworzeniu uda się również zachować zabytkowy budynek starej gazowni oraz poprawić estetykę przestrzeni publicznej.

Galeria_FacebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-04-27 12:47:53