Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Gospodarka 07 kwietnia 2021

Uwaga producenci trzody chlewnej!

Uwaga producenci trzody chlewnej!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu apeluje do wszystkich producentów trzody chlewnej o uaktualnienie danych na temat swojego stada świń w bazie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prośba dotyczy zwłaszcza producentów, którzy zaprzestali chowu i hodowli świń, a nie zgłosili tego faktu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. Wiedza na temat ilości stad i pogłowia świń ma szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika, jak również w razie wystąpienia ogniska tej choroby w stadzie świń. W obydwu sytuacjach zadaniem powiatowego lekarza weterynarii jest aktualizacja spisu gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Sprawność tej aktualizacji zależy m.in. od ilości stad zarejestrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i posiadających wg danych ARiMR trzodę chlewną.
Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza w sytuacji wystąpienia ASF kontrole we wszystkich stadach, w których wg danych ARiMR znajduje się trzoda chlewna. W przypadku występowania stad, w których nie utrzymuje się świń, a stado widnieje w ARiMR jako aktywne i posiadające trzodę chlewną, znacznie wydłuża się czas obowiązkowych wizyt w Państwa siedzibach na danym terenie.
W razie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń informacja o ilości stad oraz ilości świń na danym terenie przekazywana jest do Głównego Lekarza Weterynarii, a następnie do Komisji Europejskiej. Na podstawie m.in. tych danych podejmowanie są decyzje dotyczące obszarów występowania objętych różnymi restrykcjami. Zasięg obszarów zależy od m.in. od rozkładu gospodarstw hodowli świń (gospodarstwa niekomercyjne, gospodarstwa komercyjne i gospodarstwa z wybiegami otwartymi) czyli ilości i zagęszczenia świń na danym terenie. Dlatego wiedza o rzeczywistej obsadzie ma wpływ na wielkość obszaru w czas jego obowiązywania. Dane uzyskane przez powiatowego lekarza weterynarii w ramach corocznego monitoringu choroby Aujeszkyego u świń odbiegają od danych uzyskiwanych z rejestrów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a te są w większości używane do celów sprawozdawczych. Dlatego też Państwa działania w kierunku uaktualnienia danych w bazie ARiMR ułatwią pracę inspekcji weterynaryjnej oraz przyczynią się do zmniejszenia ilości wizyt powiatowego lekarza weterynarii w Państwa gospodarstwach. Ma to szczególne znaczenie w przypadku działań podejmowanych w związku z możliwością wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, a w obecnej sytuacji epidemiologicznej, doprowadzi do zminimalizowania kontaktów mogących spowodować zagrożenia zakażenia koronawirusem.