OSP 15 lipca 2019

W poszukiwaniu dobrych przykładów

W poszukiwaniu dobrych przykładów

6 lipca br. mieszkańcy Sułkowic, w tym członkowie miejscowej młodzieżowej drużyny pożarniczej, udali się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Krobia z wizytą studyjną do Dobkowa w województwie dolnośląskim. Miejsce wyjazdu nie zostało wybrane przypadkowo, bowiem z krobskim samorządem łączy je wspólne członkostwo w Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Dodajmy, że PSORW jest stowarzyszeniem, którego celem jest m.in. wspieranie gmin w rozwoju społeczności wiejskich, kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego, a także zachowanie krajobrazu polskiej wsi. W ramach stowarzyszenia tworzona jest także Sieć Najciekawszych Wsi, przynależność do której jest swoistym wyróżnieniem dla miejscowości posiadających duży potencjał w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz turystycznego ( o przynależność do tejże Sieci zabiega m.in. Domachowo). Podczas wizyty na Dolnym Śląsku mieszkańcy Sułkowic mieli m.in. okazję przekonać się, w jaki sposób w Dobkowie podtrzymywane są tradycje i jak pielęgnowana jest kultura regionu, a także, że tradycja może być drogą do utrzymania swojej rodziny i dobrego życia. Rękodzieło i produkty ekologiczne cieszą się bowiem ogromnych zainteresowaniem mieszkańców miast i turystów z zagranicy, co z kolei przynosi wymierne korzyści finansowe m.in. niektórym mieszkańcom Dobkowa. Dobrym tego przykładem może być działalność Galerii pod Aniołem, w której mieszkańcy Sułkowic zostali ugoszczeni. To właśnie tam jej właścicielka – Bogusława Rudnicka, reprezentująca również Ceramikę Rodziny Rudnickich „RR”, opowiedziała o tym, jak ciężką pracą można osiągnąć sukces pomimo wielu przeciwności losu i średnio atrakcyjnego położenia wioski.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-07-15 14:09:42