Środowisko 20 lipca 2023

Wspólne oznacza nasze

Wspólne oznacza nasze

Każdego dnia troszczymy się o własny dobytek - domy, mieszkania, ogródki, rowery czy samochody. Przebywając w ogólnodostępnych miejscach publicznych niejednokrotnie można natomiast dojść do wniosku, że dla niektórych osób "wspólne oznacza niczyje", o czym świadczyć mogą chociażby akty dewastacji czy porozrzucane śmieci. Trudno to zrozumieć, tym bardziej, że miejsca te służą wszystkim mieszkańcom do wypoczynku, rekreacji, spotkań i utrzymywane są ze środków publicznych czyli z pieniędzy każdego z nas. Fundusze te, tak jak domowe, nie biorą się znikąd i nie uzupełniają się jak za dotknięciem przysłowiowej czarodziejskiej różdżki. Koszty wszelkich zniszczeń majątku publicznego - ławki, kosza, znaku, tabliczki informacyjnej, wiaty przystankowej czy chociażby chodnika pokrywane są z gminnego budżetu, względnie z otrzymanych odszkodowań. Warto podkreślić jednak w tym miejscu, że im więcej uszkodzeń, tym wyższa składka z tytułu ubezpieczenia, za którą i tak płacimy wszyscy jako podatnicy. Wszystko to generuje niepotrzebne wydatki, które często powodują, że trzeba zrezygnować np. z kolejnych zakupów służących lokalnej społeczności (nowych urządzeń na placach zabaw, ławek, koszy, itp.).
Zaledwie w pierwszej połowie 2023 r. odnotowano ok. 15 zdarzeń, w ramach których, z niewiadomych przyczyn, postanowiono odebrać innym możliwość korzystania z wspólnego dobytku. Uszkodzono m. in. wiaty przystankowe, kosze, tabliczki, ogrodzenia placów zabaw, elewację budynku, połamano drzewa, a nawet skradziono dozownik do mydła z publicznej toalety. Ponadto notorycznie zaśmiecane są miejsca publiczne, pomimo wyposażenia ich w kosze na śmieci.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z apelem, aby razem troszczyć się o ogólnodostępne miejsca i nie pozostawać obojętnym, gdy ktoś nie szanuje wspólnego majątku.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz