Oferta pracy 29 maja 2019

Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Gminy Krobia www.krobia.pl w biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi .
Oferujemy pracę, w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Pisemne zgłoszenie do konkursu oraz dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krobi lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krobi”, w terminie do dnia 13 czerwca 2019r.
Więcej szczegółów w załączniku.