Komunikaty 15 lutego 2024

Doręczą nakazy podatkowe

Doręczą nakazy podatkowe

Wzorem lat ubiegłych, także i w tym roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Krobi doręczą decyzje podatkowe podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta Krobia oraz w części miejscowości Pudliszki.

W przypadku gdy organem podatkowym jest burmistrz, pisma może doręczać też sołtys za pokwitowaniem, dlatego mieszkańcy sołectw z terenu gminy Krobia za wyjątkiem części Pudliszek, decyzje podatkowe otrzymają od sołtysów. W „teren” miasta Krobia i na kilka ulic Pudliszek, wyruszy jedenastu pracowników urzędu z ponad 1 800. decyzjami do doręczenia.

Roznoszący decyzje podatkowe nie pobierają żadnych opłat - warto na to zwrócić uwagę, żeby ustrzec się przed podszywającymi się pod urzędników oszustami. Pracownicy urzędu będą prosić tylko o pokwitowanie wręczenia pisma. Jeśli decyzji nie uda się dostarczyć za pierwszym razem, podejmą kolejną próbę - jeśli będzie ona znów nieskuteczna, ostatecznie decyzja zostanie przesłana za pośrednictwem poczty.

Przypominamy, iż termin zapłaty I raty podatku upływa 15 marca 2024 roku.

Dostarczanie korespondencji przez pracowników urzędu jest kontynuowane od kilku lat, z przerwą związaną z epidemią koronawirusa. Takie rozwiązanie  przyczynia się do oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych, jest to rozwiązanie tańsze od korzystania z usług pocztowych.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz