Komunikaty 10 grudnia 2019

Informacja o nie rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

Burmistrz Krobi informuje, że ogłoszony Zarządzeniem Nr 127/2019 z dnia 30.10.2019r.  otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna, został nie rozstrzygnięty z powodu braku ofert.   

Uzasadnienie:  Ostatecznym terminem składania ofert wraz z wymaganymi załącznikami został w zarządzeniu określony  29.11.2019 r. Do tego dnia do Urzędu Miejskiego w Krobi nie wpłynęła ani jedna oferta. W związku z powyższym uważa się konkurs za nie rozstrzygnięty.

Więcej w BIP