Komunikaty 02 stycznia 2020

Informacja o wybraniu Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej ECOSS.

Informacja o wybraniu  Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej ECOSS.

Spółdzielnia Socjalna ECOSS w Krobi informuje, że w wyniku prowadzonych rozmów Walne Zgromadzenie Spółdzielni wybrało na jej Prezesa Zarządu pana Jędrzeja Knappa.