Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Inwestycje 05 sierpnia 2020

Inwestycja zakończona przed czasem

Inwestycja zakończona przed czasem

Dzięki sprawnej pracy wykonawcy, znacznie wcześniej niż zakładano, zakończono przebudowę ulicy Mikołaja Kopernika w Krobi. Realizacja inwestycji, która rozpoczęła się na początku maja br., zajęła Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu Patryk Borowczyk z Krobi niecałe 3 miesiące. Zakres wycenionego na kwotę 1 578 016,08 zł (brutto) przedsięwzięcia, realizowanego na odcinku blisko 0,5 km, obejmował przede wszystkim przebudowę kanalizacji deszczowej, wykonanie jezdni o szerokości 5,5 m oraz chodników z kostki brukowej. Ponadto wykonane zostały wyniesione skrzyżowania z ulicami Cichą, Słoneczną i Kwiatową oraz zjazdy na posesję. Dodajmy, że
była to kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Krobia we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Oprócz wykonawcy zaangażowana była w nią również firma BEM PROJEKT Tomasz Bem, która przygotowała dokumentację projektową. Warto również podkreślić w tym miejscu rolę mieszkańców, którzy zarówno na etapie opracowywania dokumentacji jak i samej inwestycji zgłaszali cenne uwagi, a także z wyrozumiałością znosili wszelkie utrudnienia wynikające z wykonywanych robót. Realizacja inwestycji to jeden z kolejnych etapów przebudowy i budowy dróg w gminie Krobia. Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie kolejnego przedsięwzięcia, polegającego tym razem na przebudowie ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy oraz prof. Józefa Zwierzyckiego, realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia centrum”.

Galeria_Facebook