Inwestycje 01 sierpnia 2018

Krobskie Centrum Usług Społecznych coraz bliżej!

Krobskie Centrum Usług Społecznych coraz bliżej!

Wszystko wskazuje na to, że budynek dawnej gazowni w Krobi nie tylko da się uratować, ale również zrewitalizować i przekształcić w miejsce służące mieszkańcom gminy Krobia. Projekt zakładający utworzenie Krobskiego Centrum Usług Społecznych w tym miejscu znalazł się bowiem na 1 miejscu listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym, opublikowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Oś Priorytetowa 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego" Działanie 9.1 "Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną " Poddziałanie 9.1.2 "Infrastruktura społeczna". Warto też dodać, że w październiku 2017 r. wniosek dotyczący Krobskiego Centrum Usług Społecznych (wniosek dotyczył tzw. działań "miękkich") znalazł się również na 1 miejscu na liście projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną w ramach konkursu WRPO (Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (w tym wsparcie OSI). Łączna wartość obydwu projektów wynosi (wg złożonych wniosków) 4 792 389,29, zaś planowana wysokość dofinansowania 3 796 441,06 zł. Krobskiego Centrum Usług Społecznych ma być miejscem, dzięki któremu osoby niesamodzielne, starsze czy z niepełnosprawnością, jak najdłużej przebywały w swoim środowisku lokalnym i nie trafiały do instytucji zapewniających całodobową opiekę. W skład Centrum wchodziłyby m.in.: mieszkania chronione - wspierane i treningowe, dom dziennego pobytu oraz klub seniora. W ramach jego funkcjonowania świadczona byłaby również tzw. opieka wytchnieniowa oraz teleopieka.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-08-03 12:01:28