Komunikaty 31 sierpnia 2023

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrz

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Krobi przy ulicy Kobylińskiej, Marii Konopnickiej, Powstańców Wielkopolskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Więcej informacji w BIP

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz