Szkolenia dla NGO 30 marca 2016

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej

Rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, w tym udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej oraz wsparcia” Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej    z siedzibą w Marysinie 1, 63-820 Piaski. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie złożoną ofertę i zarekomendowała ją Burmistrzowi Krobi. Informacja w BIP.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz