Aktualności 28 grudnia 2017

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna wpłynęła jedna oferta. Komisja oceniająca dokonała wyboru oferty Pani Mari Marioli Wojtkowiak, na podstawie karty opinii oferty, przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Dzienny opiekun spełnił wymogi określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 późn. zm.) oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 27 listopada 2017r.

Więcej BIPOpublikował: Beata Kulczak kontakt: os@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-12-28 21:46:52