Oferta pracy 21 grudnia 2017

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi - stanowisko ds. obsługi klienta

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. obsługi klienta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy pracę na stanowisku urzędniczym , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 4 stycznia 2018 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „stanowisko ds. obsługi klienta”. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej