Oferta pracy 01 czerwca 2018

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. planowania, centralizacji rozliczeń i kontroli w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy pracę na stanowisku urzędniczym , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 10 czerwca 2018 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „stanowisko ds. planowania, centralizacji rozliczeń i kontroli”. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej