Aktualności z NGO 24 stycznia 2024

Przyznano kolejne dotacje

Burmistrz Krobi informuje o dokonaniu wyboru ofert i przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Krobia na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach prowadzonych rozstrzygnięć ogłoszonych pod koniec listopada zeszłego roku trzech otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2024 roku przez organizacje pozarządowe.

 

Kolejne dotacje przyznano w ramach poniższych rodzajów zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej:

1) upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Pudliszki, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN,

2) upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Chwałkowo, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN.

 

Szczegółowe informacje o zadaniach publicznych, które wsparto przyznaniem dotacji na ich realizację, podmiotach je realizujących oraz wysokości przyznanych dotacji dostępne są w Zarządzeniu Nr 12/2024 Burmistrza Krobi z dnia 23 stycznia 2024 roku, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz