Inwestycje 10 maja 2018

Świetlice po „liftingu”.

Świetlice po „liftingu”.

Kwiecień przyniósł kolejne remonty w świetlicach wiejskich na terenie gminy Krobia. W Sułkowicach przeprowadzona została modernizacja toalet oraz zaplecza kuchennego i logistycznego w świetlicy, a dodatkowo wykonany został podjazd, który umożliwia dostanie się do budynku osobom z niepełnosprawnością czy też rodzicom z dziećmi. Wykonany został również zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne. Zakres zadania obejmował roboty rozbiórkowe, budowlane i malarskie, a także wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej. Wyremontowane zostały toalety na parterze, które dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także sanitariat na piętrze świetlicy. Bardziej funkcjonalna stała się również kuchnia, która dodatkowo została odnowiona. Prace wykonał Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Kaczmarek ze Starej Krobi, który otrzymał wynagrodzenie w kwocie 106 067,42 zł (6 658,18 zł pochodziło ze środków ujętych w budżecie Gminy Krobia jako fundusz sołecki Sułkowic). Również w kwietniu zakończył się remont toalet w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie, którego zakres obejmował osadzenie nowych drzwi, ułożenie płytek podłogowych i ściennych, prace malarskie oraz modernizację instalacji elektrycznej, C.O., wodociągowej i kanalizacyjnej. Dokumentację techniczną zadania przygotowało za cenę 3 400,00 zł Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Palladio Andrzej Olejnik z Krobi, zaś realizacją prac budowlanych zajęła się firma Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Polowczyk – Krobia, która otrzymała z tego tytuły wynagrodzenie w kwocie 42 760,00 zł ( 20 00,00 zł zabezpieczone zostało na to zadanie w budżecie Gminy Krobia w ramach funduszu sołeckiego Chwałkowa). Zadowolenie mieszkańców sołectw, w tym ich gospodarzy – sołtysów, jest najlepszym dowodem na to, że warto podejmować tego rodzaju inwestycje. Nadają one bowiem budynkom publicznym nowe funkcje, poprawiają ich stan techniczny, ale również przyczyniają się do wzrostu integracji społeczności lokalnej, dostosowując świetlice do jej potrzeb.

Galeria_facebookOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-05-10 10:53:34