Aktualności 07 lipca 2023

To był tydzień pełen atrakcji

To był tydzień pełen atrakcji

W pierwszym tygodniu wakacji, z inicjatywy Stowarzyszenia Ziemia Krobska oraz Szkoły Podstawowej w Krobi, zorganizowane zostały półkolonie letnie dla dzieci. Przez pięć dni zajęć, prowadzonych przez członków stowarzyszenia i nauczycieli krobskiej szkoły, z tej ciekawej formy wypoczynku skorzystało 60 dzieci. Co warto podkreślić czekały na nie nie tylko zajęcia na miejscu w Krobi, ale również wyjazdy do Leszna czy Śremu. Uczestnicy półkolonii spędzić mogli czas m.in. na krobskiej ściance wspinaczkowej czy w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT, gdzie czekały na nich zajęcia artystyczne. Dzieci wzięły także udział w zajęciach naukowych w obiektach krobskiego "Małego Kopernika", gdzie przekonać się mogły, że nauka poprzez różne doświadczenia może być nie lada atrakcją i to nawet w czasie wakacji. Ciekawie spędziły też czas w miejscowej remizie strażackiej, gdzie z ust strażaków ochotników dowiedziały się na czym polega ich służba. Jak zawsze największą atrakcją były jednak wyjazdy. Wykorzystując słoneczną pogodę koloniści odwiedzili dwukrotnie kąpielisko w Śremie oraz Salę Zabaw w Lesznie. Ponadto, dzięki uprzejmości sołectwa w Dzięczynie, dzieci spędzić mogły czas na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w tej miejscowości.
Organizacja półkolonii była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji w tym także Gminy Krobia.

Foto_facebook

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz