Inwestycje 10 maja 2023

Uwaga, zmiany w organizacji ruchu w Krobi!

Uwaga, zmiany w organizacji ruchu w Krobi!

Celem zwiększenia bezpieczeństwa w centrum Krobi, w najbliższych dniach nastąpi zmiana organizacji ruchu w zakresie ruchu samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych. Wobec powyższego wprowadzone zostaną następujące zmiany:
- pojazdy jadące od strony Potarzyca zostaną objęte nakazem skrętu w ulicę Sportową i dalszej jazdy ul. Polną,
- zjazd z ulicy Sportowej w ulicę Kobylińską możliwy będzie jedynie w lewo – w kierunku Potarzycy,
- wyjazd z ulicy Polnej na ulicę Poznańską możliwy będzie jedynie w prawo - w kierunku Gostynia lub Sułkowic
- wprowadzony zostanie zakaz wjazdu na ulicę Zachodnią;
- jadące ulicą Poznańską, od strony Gostynia, pojazdy ciężarowe i ciągniki rolnicze skierowane zostaną (na wysokości stacji Orlen) w ulicę Polną, a dalej ulicę Sportową,
- dla pojazdów poruszających się ulicą Powstańców Wlkp., od ronda w kierunku Rynku, wprowadzony zostanie nakaz skrętu w prawo w ulicę Św. Ducha;
- ulica Nowa wyłączona zostanie z ruchu dla pojazdów ciężarowych.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w każdym przypadku dopuszczony zostanie dojazd do posesji oraz zaopatrzenia.
Szczegółowy zakres nowej organizacji ruchu przedstawiają poniższe grafiki.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz