Inwestycje 01 sierpnia 2018

W kierunku samowystarczalności energetycznej!

W kierunku samowystarczalności energetycznej!

Na dachach ośmiu budynków użyteczności publicznej, należących do gminy Krobia, zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne. Będą one wytwarzać prąd elektryczny, który je zasili. Nadwyżki produkowanej energii (taka sytuacja będzie miała miejsce zwłaszcza latem) będą z kolei odprowadzane do sieci elektroenergetycznej, po czym będzie można ją odzyskać z sieci w miesiącach, w których produkcja energii z paneli będzie niewystarczająca (jesień-zima). W ramach projektu "Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w gminie Krobia", na realizację którego Gmina Krobia otrzymała dofinansowanie w kwocie netto 344 405,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zainstalowanych zostanie blisko pół tysiąca paneli o łącznej mocy 130 kW. Jeszcze w tym roku pojawić się one mają na budynkach: szkół podstawowych w Krobi, Starej Krobi, Pudliszkach i Nieparcie, Przedszkola Samorządowego "Pod Świerkami" w Krobi oraz Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. Dodatkowo w budynku przedszkola zostanie również pilotażowo zamontowana pompa ciepła, dzięki której możliwe będzie ogrzewanie obiektu oraz zapewnienie w niej ciepłej wody. Całkowita wartość zadania (wg. wniosku o dofinansowanie) szacowana jest na kwotę 861 013,00 zł netto. Kolejnych 57 paneli fotowoltaicznych, o łącznej mocy 16 kW, pojawi się również na dachach świetlic w Potarzycy i Sułkowicach. Na ich montaż Krobia uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w drodze naboru wniosków prowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska z Pępowa. Koszt zadania (wg wniosku o dofinansowanie), które realizowane będzie w przyszłym roku, wynosi nieco ponad 151 tys. zł, z czego blisko 96,5 tys. zł sfinansowane zostanie ze środków PROW.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-08-01 14:48:38