Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Komunikaty 16 października 2020

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

W związku z rosnącą liczbą przypadków zakażeń koronawirusem na terenie powiatu gostyńskiego, w tym wśród mieszkańców gminy Krobia, w dniu 16 października br. burmistrz Krobi wydał zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS Co V-2.
Zgodnie z nim, z dniem 17 października br.,:
- odwołane zostają imprezy, wydarzenia i zajęcia zaplanowane przez Urząd Miejski w Krobi, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Krobi oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi,
- poleca się odwołanie wydarzeń i wycieczek organizowanych przez szkoły, przedszkola i żłobek, których organem prowadzącym jest Gmina Krobia,
- odwołuje się wydarzenia, imprezy, spotkania, zebrania i zajęcia, organizowane przez jednostki pomocnicze Gminy Krobia, którymi są sołectwa,
- wprowadza się zakaz: najmu świetlic wiejskich oraz korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
- zamknięte zostają miejskie toalety publiczne.
Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną Urząd Miejski w Krobi oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi powadzić będą bezpośrednią obsługę klientów na dotychczasowych zasadach.
Zarządzenie, o którym mowa powyżej, opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia
http://krobia.biuletyn.net/?bip=2&cid=1306&id=7436