Oferta pracy 02 stycznia 2020

Zapraszamy do odbycia stażu w Urzędzie Miejskim w Krobi

Wzorem lat ubiegłych Urząd Miejski w Krobi zachęca osoby, które chciałyby poznać pracę urzędnika i zasady funkcjonowania samorządu, a jednocześnie zaangażować się w realizację zadań gminy, do złożenia dokumentów aplikacyjnych na staż w Urzędzie Miejskim w Krobi. Staż organizowany będzie dla osób bezrobotnych, w ramach limitu i kryteriów jakie zostaną ustalone na 2020 rok przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu. Oferty, zawierające podanie o przyjęcie na staż oraz życiorys, przesyłać można do 20 stycznia na adres: Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, z dopiskiem na kopercie "Staż w Urzędzie Miejskim w Krobi" lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta UM w Krobi (ul. Rynek 1). Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), obowiązującym od 25 maja 2018 roku.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2020-01-02 20:49:06