Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz
Komunikaty 28 stycznia 2021

Zapraszamy na XXIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zapraszana XXIX sesję Rady Miejskiej w Krobi  w dniu 29 stycznia 2021 r.   o godz. 15.30,  która odbędzie się  w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacjiim. Jana z Domachowa Bzdęgi w  Krobi ul. Powstańców Wlkp. 27

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.     Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/234/2020   Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia  21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2021 – 2030.

4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021.

5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Krobia.

6.    Wolne głosy i wnioski.

7.   Zakończenie.

 

Transmisja online sesji w linku https://youtu.be/9xqQkV4K5fk