Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Inwestycje 10 lutego 2020

Zaproponuj nazwę ulicy

Zaproponuj nazwę ulicy

W związku z rozwojem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Krobi, zlokalizowanych w rejonie ulic Ogrodowej i Ponieckiej oraz związaną z tym koniecznością nadania nazwy ulicy dla drogi oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek – 2110, 2104/10 i 1646, zachęcamy Państwa do przedkładania propozycji tejże nazwy. Można to uczynić osobiście - w biurze nr 7 Urzędu Miejskiego w Krobi, pisemnie - pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email: pp@krobia.pl). Nazwę ulicy można również zaproponować dodając stosowny komentarz pod postem na stronie Gminy Krobia na portalu Facebook. Propozycje można składać do 21 lutego 2020 r. Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Miejskim (biuro nr 7) lub pod numerem tel. (65)5712803.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2020-02-10 12:00:20