Inwestycje 19 lipca 2018

Zgodnie z wolą i oczekiwaniami mieszkańców

Zgodnie z wolą i oczekiwaniami mieszkańców

Nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa, ale również do poprawy estetyki przestrzeni publicznej przyczyniły się inwestycje zakończone w ostatnim czasie w Krobi i Gogolewie. W pierwszym przypadku, w ciągu drogi gminnej przy ul. Dworcowej, wymieniona została nawierzchnia chodników na długości 235 mb. Nowy, bardziej estetyczny i równy chodnik, który poszerzony został do szerokości 1,5 m., rozciąga się od ul. Powstańców Wielkopolskich do budynku dworca PKP. Zadanie zrealizowało firma PUH JOB HOUSE Patryk Krasiński, a koszt robót wyniósł 67 000,00 zł. W Gogolewie z kolei, w ramach piątego etapu budowy chodników w sołectwie, ułożone zostały 302 m2 chodnika z kostki brukowej, a prace, za cenę 51 343,96 zł., zrealizowała Spółdzielnia Socjalna Ecoss z Krobi. Zważywszy na istniejącą zabudowę mieszkaniową i dojazdy do posesji, budowa chodników miała na celu stworzenie ciągów komunikacyjnych, umożliwiających pieszym bezpieczne i swobodne poruszanie się w obrębie zamieszkania. Dodatkowym aspektem obydwu inwestycji jest niewątpliwa poprawa estetyki przestrzeni publicznej, której jednym z elementów są właśnie m.in. chodniki. Warto też podkreślić, że budowa bądź remont infrastruktury drogowej jest jednymi z najczęstszych postulatów artykułowanych przez mieszkańców gminy, w tym mieszkańców Krobi i Gogolewa.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-07-19 20:51:23