Aktualności 27 czerwca 2018

Znakowanie powstańczych mogił na finiszu

Znakowanie powstańczych mogił na finiszu

Dobiega końca akcja znakowania mogił Powstańców Wielkopolskich, spoczywających na cmentarzach na terenie gminy Krobia, prowadzona przez krobski samorząd oraz Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Krobi. Warto dodać, że w inicjatywę włączyli się również harcerze 4 Drużyny Harcerskiej im. T. Kościuszki w Krobi oraz członkowie Stowarzyszenia "Ziemia Krobska". Na chwilę obecną oznakowano 31 nagrobków, a na kolejnych dwóch pamiątkowe tablice pojawią się już niebawem. Koszt zakupu tablic, który wyniósł blisko 7 tys. zł, pokryty został z budżetu Gminy Krobia, zaś ich montażem zajęło się Stowarzyszenie "Ziemia Krobska", wsparte przez krobskich harcerzy. Na 28 czerwca zaplanowano również spotkanie z potomkami Powstańców, podczas którego podsumowana zostanie akcja oraz wypracowany będzie wstępny program gminnych obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na przełomie października i listopada ukaże się ponadto drukiem opracowanie poświęcone tym Powstańcom Wielkopolskim z terenu gminy Krobia, których mogiły zostały oznakowane tabliczkami. Publikacja przygotowana zostanie przez młodzież, w ramach projektu "Krobski pociąg do niepodległości", realizowanego przez Stowarzyszenie "Ziemia Krobska" ze środków Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na koniec warto podkreślić, że obecnie znakowane są wyłącznie te mogiły, które wskazane zostały przez zainteresowane akcją rodziny Powstańców Wielkopolskich. Ile jest natomiast na terenie gminy pozostałych mogił powstańczych? Tego jednoznacznie stwierdzić nie można, jednak być może w rozwiązaniu tej "zagadki" pomogą publikacje, przygotowywane obecnie przez historyków oraz lista wszystkich Powstańców, opracowywana przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Rodziny, które jak do tej pory nie wyraziły woli oznakowania pamiątkową tablicą mogiły swojego przodka - Powstańca Wielkopolskiego, a chciałby to uczynić, zachęcamy do kontaktu z Urzędem Miejskim w Krobi. Akcja będzie bowiem kontynuowana i stanowić ma hołd wobec Powstańców Wielkopolskich. W końcu gdyby nie Oni, nie byłoby nas tu.

Galeria_Facebook