Aktualności 12 listopada 2017

Zwyciężyli "Kochankowie gwiezdnej przestrzeni"

Zwyciężyli

Dobiegła końca V edycja Krobskiej Gry Miejskiej, w ramach której 11 listopada na ulice Krobi wyszło 104 jej uczestników. Tegorocznym tematem przewodnim gry, która jak co roku miała bawić, uczyć i pozwolić ciekawie spędzić Narodowe Święto Niepodległości, były legendy o Krobi. Jej uczestnicy wykazać musieli się celnością w strzelaniu do "gruszek", rozwiązać krzyżówkę dotyczącą legendy o dzielnym burmistrzu Męczarskim czy też prawidłowo dopasować fotografie wybranych krobskich budynków do ich odpowiedników z przeszłości. Wiele emocji wzbudziło także przygotowanie zastawy obiadowej dla księcia Bolesława Krzywoustego czy też zabarwienie na brązowo wody z krobskiej "Dębówki". Uczestnicy gry wspólnie stworzyli też legendę, którą przeczytać możecie Państwo w odrębnej informacji. Warto zaznaczyć, że w przygotowaniu i przeprowadzeniu zabawy wsparło jej organizatorów - Gminę Krobia i Stowarzyszenie "Ziemia Krobska" wiele osób i organizacji. Na poszczególnych punktach z zadaniami spotkać było m.in. członków Bractwa Kurkowego w Krobi, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi, Burmistrza Krobi Sebastiana Czwojdę, radnych Rady Miejskiej w Krobi, studentów, urzędników i nauczycieli. Ostatecznie zwycięzcą tegorocznej gry została drużyna "Kochankowie gwiezdnej przestrzeni", za którą uplasowały się "Południce", pokonując po dogrywce "Dziadów z Pudliszek". Podsumowanie gry i wręczenie nagród odbyło się w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, w którym uczestnicy zabawy wspólnie napisali również, wspomnianą powyżej, nową legendę o Krobi. Niezależnie od liczby zdobytych podczas gry punktów, gratulacje i słowa uznania należą się wszystkim zespołom. Uczestnicy edukacyjnej zabawy nie tylko wykazali się sporą wiedzą na temat legend i historii Krobi, ale przede wszystkim zechcieli wspólnie świętować niepodległość Polski, nie bacząc na pogodę za oknem oraz dzień wolny od nauki i pracy.

Galeria_facebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-11-12 20:06:01