Środowisko 29 grudnia 2023

Nasadziliśmy ponad 200 drzew w 2023 r.

Nasadziliśmy ponad 200 drzew w 2023 r.

W bieżącym roku kontynuowaliśmy działania zmierzające do tego, żeby nasadzić jak najwięcej drzew na terenie gminy Krobia. Dzięki staraniom krobskiego samorządu na realizację tych przedsięwzięć pozyskano częściowo środki zewnętrzne (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – dofinansowanie w wysokości 19.782, 00 zł na nasadzenia miododajne, Meltemi Sp. z o.o. z grupy Acciona – 5.000,00 zł oraz MONDI Simet S.A. z Grabonogu – 1.000,00 zł). W efekcie w/w działań m. in.:
- Okazałe sadzonki klonów Globosum kulistych oraz grusz Chanticleer kolumnowych ozdobiły rabaty wzdłuż ul. Zachodniej w Krobi. Rabaty te zostały specjalnie przygotowane podczas modernizacji drogi. Dodają nie tylko zielonego akcentu, ale również pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu, stanowiąc naturalną barierę zmuszającą kierowców do zmniejszenia prędkości.
- Równie dorodne, miododajne drzewa posadzono wzdłuż ul. Sportowej w Krobi (katalpy oraz jabłonie ozdobne „Hopa”).
- Działkę wzdłuż ul. Sportowej w Krobi, naprzeciw budynku KROB_KULT zmieniono w swoisty, naturalny sad poprzez nasadzenie 70 drzew owocowych.
- Zagospodarowano rabaty przy ul. Fabrycznej w Pudliszkach, m.in. poprzez nasadzenie katalp.
Wszystkim mieszkańcom oraz osobom zaangażowanym w realizację w/w zadań i darczyńcom jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Więcej w Facebook

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz