Aktualności 14 maja 2024

Aktywne sołectwa

Aktywne sołectwa

Kwiecień w sołectwach gminy Krobia był miesiącem pełnym porządków i inicjatyw mieszkańców. Można tu wskazać następujące działania mieszkańców, którzy:

- gruntownie posprzątali świetlice wiejskie i tereny wokół nich w Bukownicy, Potarzycy i Starej Krobi,

- odmalowali i posprzątali wiatę na boisku w Starej Krobi,

- uporządkowali boisko oraz plac zabaw w Bukownicy,

- uporządkowali teren wokół stawu w Domachowie, który jednocześnie został zarybiony,

- w Gogolewie oraz Pijanowicach zadbali o publiczne tereny zielone m.in. poprzez wykaszanie,

- uporządkowali tereny publiczne w Ciołkowie, Żychlewie i Kuczynce,

- w Domachowie, Starej Krobi, Posadowie i Ziemlinie zaangażowali się do prac przy utwardzaniu dróg śródpolnych,

- większość sołectw przystąpiło do akcji „Czysta Gmina”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w prace na rzecz lokalnych społeczności. O kolejnych działaniach podejmowanych w sołectwach będziemy informować na bieżąco.

Foto_facebook

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz