Aktualności 18 września 2023

Kolejny krok do oficjalnego partnerstwa

Kolejny krok do oficjalnego partnerstwa

10 września podczas XI Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak oraz Burmistrz Gminy Torczyn Jurij Krewskii podpisali list intencyjny dotyczący współpracy partnerskiej między krobskim samorządem i ukraińską hromadą (odpowiednikiem gminy) Torczyn. Dokument nakreśla obszary potencjalnej współpracy m.in. w zakresie oświaty, kultury, ekonomii społecznej, turystyki, a także kooperacji między organizacjami pozarządowymi czy przedsiębiorcami. Warto podkreślić, że podpisanie listu intencyjnego jest kolejnym krokiem do formalnego partnerstwa, które zainicjowane zostało w grudniu ubiegłym roku, wizytą ukraińskiej delegacji w Krobi. Hromada miejska Torczyn, którą zamieszkuje 4600 mieszkańców położona jest w rejonie łuckim obwodu wołyńskiego, a od Krobi dzieli ją ok. 700 km. Dodajmy, że Krobię i ukraińską gminę łączy kilka faktów. Ziemie obydwu samorządów znajdowały się przed laty pod władzą biskupów - łuckich w przypadku Torczyna i poznańskich w przypadku Krobi. W Torczynie, podobnie jak w Pudliszkach, funkcjonuje zakład produkujący m.in. ketchupy i inne przetwory z pomidorów, które w dużej mierze pochodzą z ukrańskich pól. Obydwie gminy pochwalić się mogą również zespołami folklorystycznymi, które podziwiać było można chociażby na tegorocznym festiwalu w Domachowie. Podpisując list intencyjny o współpracy zarówno Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak jak i Burmistrz Torczyna Jurij Krewskii podkreślali, że chociaż Polskę i Ukrainę łączy, a zarazem dzieli 1000 lat historii, również tej trudnej, związanej chociażby z wydarzeniami na Wołyniu, należy podjąć działania umożliwiające nawiązanie pozytywnych relacji oraz dobrej współpracy sąsiedzkiej między obecnymi i przyszłymi pokoleniami. Przedstawiciel Torczyna przekazał również w imieniu całego ukraińskiego narodu podziękowania za pomoc okazaną przez Polaków, w tym przez mieszkańców gminy Krobia, w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Podczas kilkudniowego pobytu w gminie Krobia przedstawiciele Torczyna mieli okazję zwiedzić Krobię i jej okolice, w tym zakład Grupy Kraft Heinz w Pudliszkach, wziąć udział w Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie, a także spotkać się z delegacją węgierskiej gminy Révfülöp, która również odwiedziła Krobię w tym czasie. Na to, jakie będą dalsze losy współpracy między Krobią i Torczynem wpływ będzie miała z pewnością m.in. tocząca się w Ukrainie wojna, która obecnie uniemożliwia krobskiej delegacji rewizytę. Dlatego jednym z rozważanych rozwiązań jest współpraca zdalna, opierająca się m.in. na wspólnych projektach krobskich i torczyńskich uczniów.

Galeria_facebook

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz