Aktualności 19 grudnia 2017

Komunikat w sprawie naboru na kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Komunikat w sprawie naboru na kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert realizacji zadań publicznych w sferze pomocy społecznej w roku 2018

Więcej w BIP